Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 25/2021/2021-2025 - zmiana Regulaminu DMP

Uchwała nr 25/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza zmianę Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski.

6. Prawo gry w drużynie

Miejscem ewidencji drużyn i zawodników jest baza CEZAR. Zgłoszenie zawodnika do drużyny oznacza ujęcie go w ewidencji tej drużyny w bazie CEZAR w danym sezonie.

 1. Prawo gry w drużynie zgłoszonej do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski mają zawodnicy:

  • zgłoszeni (tj. ujęci w ewidencji CEZAR-a) do rozgrywek danego sezonu w tej drużynie;

  • z opłaconą przed pierwszym udziałem w meczu danego sezonu składką zawodniczą (w roku rozpoczynającym dany sezon przynajmniej za rok kalendarzowy, w którym się on kończy).

 2. Zawodnik może w trakcie sezonu być zgłoszony w tylko jednej drużynie (z wyjątkiem przedstawionym w punkcie 7). Z końcem sezonu traci aktualność dotychczasowe przypisanie zawodników do drużyn; aktualizacje nowego sezonu są prezentowane na stronie internetowej od 1 października.

 3. Pierwszy udział zawodnika w meczu w danym sezonie przywiązuje zawodnika do drużyny uniemożliwiając jego grę w innej drużynie w tym samym sezonie (z wyjątkiem przedstawionym w punkcie 6.4).

 4. Dopuszcza się udział zawodnika w drużynie tego samego klubu w lidze szczebla wyższego niż ten, do którego zawodnik jest zgłoszony. Opcja takiego „wypożyczenia” dotyczy występu w meczach jednej drużyny przez nie więcej niż 72 rozdania. Wypożyczenie będzie poprawne, gdy w CEZARze w dniu występu zawodnika odnotowane będzie zgłoszenie go w prawidłowym (minimum 6 zawodników) składzie drużyny tego samego klubu niższego szczebla rozgrywek. W pozostałych przypadkach automatycznie ma zastosowanie punkt 6.3.

 5. Zmiana drużyny przez zawodnika w trakcie sezonu jest dopuszczalna, jeśli nie brał on jeszcze udziału w meczach tego sezonu. Dopuszczalne w trakcie sezonu jest zgłoszenie do drużyny nowych zawodników lub usunięcie zgłoszonych. Udział w meczu zawodnika powołanego w trybie awaryjnym musi skutkować ujęciem go w ewidencji CEZAR-a w drużynie, w której zagrał.

 6. Każdy udział w meczu drużyny zawodnika, który nie jest zgłoszony do tej drużyny (CEZAR) powinien być wyjaśniony przez organizatora rozgrywek.

 7. Na najniższym możliwym poziomie rozgrywek organizowanych w ramach DMP przez WZBSy, w drużynach gdzie WK poszczególnych zawodników – w dniu rejestracji drużyny – nie przekracza 1, możliwy jest udział jednego dowolnego innego zawodnika, zwanego dalej „liderem”.

7.1 Udział w rozgrywkach lidera nie powoduje utraty przez niego możliwości gry w innych drużynach lig wyższych na zasadach opisanych powyżej w pkt 1 – 6.

7.2 Lider nie może uczestniczyć w meczach fazy play-off (jeśli na danym poziomie rozgrywkowym są one organizowane).

7.3 Lider nie otrzymuje punktów klasyfikacyjnych. 

Zmiana obowiązuje od nowego sezonu ligowego.

Głosowało 8 członków Zarządu - 5 za, 2 przeciw (JG, EM), 1 wstrzymał się (TL)..

 

Poprawiony (wtorek, 24 sierpnia 2021 08:59)