Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 49/2021/2021-2025 - Kordynator ds młodzieży

Zarząd powołuje nowego Koordynatora ds młodzieży Jacka Grzelczaka.
Głosowało 7 członków Zarządu - 4 za, 3 wstrzymało się.