Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat do uchwały nr 59/2021/2021-2025 – uzupełnienie informacji w sprawie wymagań dla zawodników biorących udział w rozgrywkach PZBS.

Weryfikacja spełnienia wymagań określonych w uchwale 59/2021/2021-2025 oraz komunikacie do niej z dnia 05.11.2021 r. prowadzona będzie przez wyznaczonych sędziów odpowiedzialnych za rozgrywki ligowe (Ekstraklasa, I liga, II liga), tzw. Sędziów Weryfikatorów oraz COVID Koordynatorów wyznaczonych przez organizatorów pozostałych imprez mistrzowskich PZBS i cyklu GPP.

 

Do zakończenia zjazdu lub turnieju zawodnik okazuje jeden z wymaganych dokumentów w/w uchwale osobom weryfikującym. Weryfikacja odbywa się na podstawie:

 

1.      Aktualnego zaświadczenia o dokonaniu pełnego zaszczepienia przeciwko SARS-CoV- 2 wykonanego jedną ze szczepionek dopuszczonych do obrotu przez Unię Europejską lub szczepionką, co do której Europejska Agencja Leków prowadzi procedurę wstępnej etapowej oceny.

2.      Aktualnego zaświadczenia o posiadaniu statusu ozdrowieńca, czyli np. zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca), gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 11 dni i mniej niż 180 dni.

3.      Aktualnego zaświadczenia o negatywnym wyniku badania genetycznego (RT-PCR) nie starszego niż 72 h lub aktualnego zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego nie starszego niż 48 h, wykonanego przed zawodami.

 

Przystąpienie do zawodów osób niespełniających wymagań określonych w wyżej wymienionej uchwale oraz komunikacie, jest naruszeniem zasad dyscyplinarnych PZBS i skutkować będzie orzeczeniem walkowera w rozgrywkach ligowych, a w turnieju GPP dyskwalifikacją pary.