Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Dodatkowe informacje w sprawie wymagań dla zawodników biorących udział w rozgrywkach PZBS.

W związku z wieloma pytaniami zawodników przekazujemy dodatkowe informacje.
1. Każdy zawodnik musi się zweryfikować pierwszego  dnia turnieju, w którym bierze udział. Przystępując do udziału w turnieju zawodnik musi posiadać jeden z trzech wymaganych uchwałą nr 59/2021/2021-2025 dokumentów.
2. Nie akceptujemy wyników testów ze sklepów ani z apteki. Test musi być wykonany przez jednostki do tego uprawnione, wynik testu musi być przedstawiony w formie wydruku.
3. Wszystkie zaświadczenia o zaszczepieniu oraz zaświadczenia o byciu ozdrowieńcem muszą być opisane w Internetowym Koncie Pacjenta (muszą posiadać kod QR). 

Poprawiony (piątek, 26 listopada 2021 11:09)