Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Indywidualne MP - rejestracja do półfinału A

Bez eliminacji do półfinału A dopuszczonych jest do 40 zawodników z miejsc 1-120 rankingu PZBS (notowanie I.2022 z dnia 31.03.2022), zgłoszonych w terminie:

  1. do 17.07 – miejsca 1-40,
  2. do 24.07 – miejsca 41-80, uzupełniająca w ramach wolnych miejsc 1-40,
  3. do 31.07 – miejsca 81-120, uzupełniająca w ramach wolnych miejsc 1-80.

Za zgłoszenie przyjmuje się wpis na stronie rejestracji (dostępnej na stronie głównej PZBS) oraz wniesienie opłaty na konto WZBS PKO BP IX O/W-wa 51 1020 1097 0000 7102 0104 8370

 

REJSTRACJA do połfinału A

Lista zgłoszonych do półfinału A

REGULAMIN MISTRZOSTW

Strona Grand Prix Warszawy