Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową - Ageing Well - Active Aging 21.03.2023

University Nicolaus Copernicus in Toruń Faculty of Health Sciences

Institute of Education Sciences

University Sport Centre

Foundation ”Bridge to the People”

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEAGEING WELL – ACTIVE AGING

Toruń – Poland 21.03.2023 r.

ONLINE

 

Meeting room:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQzNTU5ODktMWE3ZC00MDc2LTk3ZGQtODcxNDA3Y2MyN2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%2219336ef6-a516-47a7-9661-14aec0d85ff1%22%7d

  e-mail   CET
Moderator: dr Marek Małysa
Prorector UNC prof. dr hab. Beata Przyborowska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Opening of the conference 9.00
President WBF Jan Kamras   Welcome 9.15
Session I
Tihana Brkljačić Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Assessing Bridge Skill: Questionnaire for Trainers 9:30
Ditta Baczała Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "Personal values of young persons with intellectual disability before and during COVID-19 pandemic" 10:00
Sebastjan Jeretič Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. The benefits of playing bridge for the well being of people 60+ in Slovenia 10:30
Małgorzata Maruszkin Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Bridge means people, not cards 11:00
Tihana Brkljačić, Andreja Brajša-Žganec, Marina Kotrla Topić, Marija Džida, Maja Kučan Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Well-being in Multigenerational Families 11:30
Tomasz Komendziński Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Health Neuroscience from Allostasis to Well-being. Inside Out Approach 12:00
Break
Session II
Martin Seligman Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Bridge &. Psychology in My Life. 14:00
Veronique Ventos Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Nook : a new generation AI dedicated to the game of Bridge 14.45
Samantha Punch and Cara Nethery Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Digital leisure and bridge during Covid-19: The ‘missing’ players and social isolation 15.15
Nikolina Jeretič Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   15:45
Tomasz Rutkowski Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   16:15
Marek Małysa Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Latest results on dementia research 16:45
Zakończenie 17:00