Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 71/2023/2021-2025 - Regulamin zmiany barw klubowych

Zarząd zatwierdza "Regulamin zmiany barw klubowych".

Głosowało 7  członków Zarządu - 5 za (MM, KK, PJ, PM, PW), 2 wsztrzymało się (IC, JG).