Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 72/2023/2021-2025 - zmiany w "Regulaminie DMP"

Zarząd zatwierdza zmiany w "Regulaminie DMP"

1. Zmiana wszystkich sformułowań:  „runda zasadnicza” na „faza zasadnicza”

   Zmiana wszystkich sformułowań: „część zasadnicza” na „faza zasadnicza”

2. Szczeble rozgrywek DMP

Jest:

3.1.2 drużyny, które zajmą miejsca 3-4 w każdej z grup kwalifikują się do gier barażowych z drużynami ekstraklasy z miejsc 11–14 o dwa miejsca w ekstraklasie.

Zmiana:

3.1.2 drużyna, która zajmie miejsce 3 w każdej z grup kwalifikuje się do gier barażowych z drużynami ekstraklasy z miejsc 11–12 o dwa miejsca w ekstraklasie.

Jest:

4.1.2 drużyny, które zajmą miejsca 3-4 w każdej z grup kwalifikują się do gier barażowych z drużynami I ligi z miejsc 11–14 o dwa miejsca w I lidze.

Zmiana:

4.1.2 drużyna, która zajmie miejsce 3 w każdej z grup kwalifikuje się do gier barażowych z drużynami I ligi z miejsc 11–12 o dwa miejsca w I lidze.

Jest:

5. Organizatorami prowadzonych własnego regulaminu szczegółowego rozgrywek DMPlig wojewódzkich są WZBS. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w tych rozgrywkach, awansuje do II ligi w następnym sezonie.

Zmiana:

5. Organizatorami prowadzonych według własnego regulaminu szczegółowego rozgrywek DMP lig wojewódzkich są WZBS. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w tych rozgrywkach, awansuje do II ligi w następnym sezonie.

4. Rejestracja drużyn do rozgrywek

Jest.

5. Wydział Gier właściwego WZBS rejestruje w bazie CEZAR (moduł Zarządzania Drużynami) drużynę i jej zawodników (skład drużyny).

Zmiana:

5. Wydział Gier właściwego WZBS umieszcza drużynę i jej zawodników (skład drużyny) w rejestrze PZBS.

Jest.

6. Dowodem przyjęcia zgłoszenia i zatwierdzenia składu drużyny na dany sezon jest umieszczenie drużyny w odpowiednim wykazie w bazie danych CEZAR.

Zmiana:

6. Dowodem przyjęcia zgłoszenia i zatwierdzenia składu drużyny na dany sezon jest umieszczenie drużyny w rejestrze PZBS.

Jest:

10. Kapitan reprezentuje drużynę w kontaktach z PZBS oraz organizatorem rozgrywek. W trakcie sezonu drużyna może zmienić kapitana. Osobę kapitana ujawnia się w bazie CEZAR i w razie wątpliwości domniemuje się, że kapitanem jest osoba wskazana w bazie CEZAR.

Zmiana:

10. Kapitan reprezentuje drużynę w kontaktach z PZBS oraz organizatorem rozgrywek. W trakcie sezonu drużyna może zmienić kapitana. Osobę kapitana oznacza się w rejestrze PZBS.

 

5. Ogólne ustalenia sportowe

Jest:

1. Mecze ekstraklasy, I, II i III ligi są rozgrywane na stołach z zasłonami. Na niższych szczeblach przynajmniej z użyciem kaset licytacyjnych.

Zmiana:

1. Mecze ekstraklasy, I, II i III ligi są rozgrywane na stołach z zasłonami. Licytacja i/lub rozgrywka mogą być prowadzone przy pomocy urządzeń elektronicznych. Na niższych szczeblach przynajmniej z użyciem kaset licytacyjnych.

Jest:

4. Zdobyte VP sumują się i decydują o awansach i spadkach.

Zmiana:

4. Zdobyte VP sumują się i decydują o zajętych miejscach fazie zasadniczej .

Jest:

7. Jakiekolwiek ewentualne baraże z zasady są rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu sezonu kończącego się. Uprawnieni do udziału w barażach są wyłącznie zawodnicy zgłoszeni w swojej drużynie do kończącego się sezonu. Jeśli potrzeba rozegrania barażu zaistnieje dopiero podczas organizowania rozgrywek nowego sezonu – wówczas grać w nich mogą wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do nowego sezonu.

W przypadku potrzeby – wyznaczenie tzw. najsilniejszych WZBS do baraży odbywa się na podstawie liczby drużyn reprezentujących WZBS w rozgrywkach DMPwszystkich szczebli wg ewidencji CEZAR w dniu 15 grudnia.

Zmiana:

7. Jakiekolwiek ewentualne baraże z zasady są rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu sezonu kończącego się. Uprawnieni do udziału w barażach są wyłącznie zawodnicy zgłoszeni w swojej drużynie do kończącego się sezonu. Jeśli potrzeba rozegrania barażu zaistnieje dopiero podczas organizowania rozgrywek nowego sezonu – wówczas grać w nich mogą wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do nowego sezonu.

W przypadku potrzeby – wyznaczenie tzw. najsilniejszych WZBS do baraży odbywa się na podstawie liczby drużyn reprezentujących WZBS w rozgrywkach DMP wszystkich szczebli wg rejestru PZBS w dniu 31 stycznia.

Jest:

8.1  Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym (SWS), winna podczas rejestracji drużyny dostarczyć kartę konwencyjną w wersji elektronicznej organizatorowi rozgrywek danego szczebla do wglądu wszystkich pozostałych kapitanów na ich życzenie.

Zmiana:

8.1 Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym (SWS), winna dostarczyć opis systemu w wersji elektronicznej organizatorowi rozgrywek danego szczebla do wglądu wszystkich pozostałych kapitanów na ich życzenie.

6. Prawo gry w drużynie

Jest:

Miejscem ewidencji drużyn i zawodników jest baza CEZAR. Zgłoszenie zawodnika do drużyny oznacza ujęcie go w ewidencji tej drużyny w bazie CEZAR w danym sezonie.

1. Prawo gry w drużynie zgłoszonej do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski mają zawodnicy:

- zgłoszeni (tj. ujęci w ewidencji CEZAR-a) do rozgrywek danego sezonu w tej drużynie;

- z opłaconą przed pierwszym udziałem w meczu danego sezonu składką zawodniczą (w roku rozpoczynającym dany sezon przynajmniej za rok kalendarzowy, w którym się on kończy).

Zmiana:

Miejscem ewidencji drużyn i zawodników jest rejestr PZBS. Zgłoszenie zawodnika do drużyny oznacza ujęcie go w ewidencji tej drużyny w rejestrze w danym sezonie.

1. Prawo gry w drużynie zgłoszonej do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski mają zawodnicy:

- zgłoszeni do rozgrywek danego sezonu w tej drużynie;

- z opłaconą przed pierwszym udziałem w meczu danego sezonu składką zawodniczą (w roku rozpoczynającym dany sezon przynajmniej za rok kalendarzowy, w którym się on kończy).

Jest:

2. Zawodnik może w trakcie sezonu być zgłoszony w tylko jednej drużynie. Z końcem sezonu traci aktualność dotychczasowe przypisanie zawodników do drużyn; aktualizacje nowego sezonu są prezentowane na stronie internetowej od 1 października.

Zmiana:

2. Zawodnik może być członkiem drużyny zgodnie ze stosownymi regulaminami. Z końcem sezonu traci aktualność dotychczasowe przypisanie zawodników do drużyn; aktualizacje nowego sezonu są prezentowane na stronie internetowej od 1 października.

Jest:

3. Pierwszy udział zawodnika w meczu w danym sezonie przywiązuje zawodnika do drużyny uniemożliwiając jego grę w innej drużynie w tym samym sezonie (z wyjątkiem przedstawionym w punkcie 6.4).

Zmiana:

3. Udział zawodnika w meczu w danym sezonie przywiązuje zawodnika do drużyny. Możliwość wystąpienia w innej drużynie określa punkt 6.4 oraz stosowne regulaminy.

Jest:

4. Dopuszcza się udział zawodnika w drużynie tego samego klubu w lidze szczebla wyższego niż ten, do którego zawodnik jest zgłoszony. Opcja takiego „wypożyczenia” dotyczy występu w meczach jednej drużyny przez nie więcej niż 72 rozdania. Wypożyczenie będzie poprawne, gdy w CEZARze w dniu występu zawodnika odnotowane będzie zgłoszenie go w prawidłowym (minimum 6 zawodników) składzie drużyny tego samego klubu niższego szczebla rozgrywek. W pozostałych przypadkach automatycznie ma zastosowanie punkt 6.3

Zmiana:

4. Dopuszcza się udział zawodnika w drużynie tego samego klubu w lidze szczebla wyższego niż ten, do którego zawodnik jest zgłoszony. Opcja takiego „wypożyczenia” dotyczy występu w meczach jednej drużyny przez nie więcej niż 72 rozdania. Wypożyczenie będzie poprawne, gdy w rejestrze PZBS w dniu występu zawodnika odnotowane będzie zgłoszenie go w prawidłowym (minimum 6 zawodników) składzie drużyny tego samego klubu niższego szczebla rozgrywek. W pozostałych przypadkach automatycznie ma zastosowanie punkt 6.3

Jest:

5. Zmiana drużyny przez zawodnika w trakcie sezonu jest dopuszczalna, jeśli nie brał on jeszcze udziału w meczach tego sezonu. Dopuszczalne w trakcie sezonu jest zgłoszenie do drużyny nowych zawodników lub usunięcie zgłoszonych. Udział w meczu zawodnika powołanego w trybie awaryjnym musi skutkować ujęciem go w ewidencji CEZAR-a w drużynie, w której zagrał.

Zmiana:

5. Zmiana drużyny przez zawodnika w trakcie sezonu jest dopuszczalna, jeśli nie brał on jeszcze udziału w meczach tego sezonu. Dopuszczalne w trakcie sezonu jest zgłoszenie do drużyny nowych zawodników lub usunięcie zgłoszonych. Udział w meczu zawodnika powołanego w trybie awaryjnym musi skutkować ujęciem go w rejestrze PZBS w drużynie, w której zagrał.

Jest:

6. Każdy udział w meczu drużyny zawodnika, który nie jest zgłoszony do tej drużyny (CEZAR) powinien być wyjaśniony przez organizatora rozgrywek.

Zmiana:

6. Każdy udział w meczu drużyny zawodnika, który nie jest zgłoszony do tej drużyny powinien być wyjaśniony przez organizatora rozgrywek.

Jest:

4. Drużyna, która w jednym sezonie przegra trzy mecze walkowerem (lub wycofa się z rozgrywek w ich trakcie), zostanie skreślona z dalszych rozgrywek – co spowoduje jej automatyczny spadek do bezpośrednio niższego (o ile istnieje) szczebla rozgrywek.

Zmiana:

4. Drużyna, która w jednym sezonie odda trzy mecze walkowerem (do liczby walkowerów nie wlicza się walkowerów z meczów play-off) zostanie umieszczona na najniższym możliwym miejscu zgodnie z obowiązującym schematem rozgrywek (jeśli istnieje możliwość zajęcia miejsca spadkowego drużyna spada do niższego – o ile istnieje - szczebla rozgrywek).

Jest:

4.1.1 Jeżeli system rozgrywek przewiduje spotkania w dwóch rundach, z których pierwsza stanowi podstawę do dokonania nowego podziału drużyn (tzw. tabela wyjściowa), to:

- skreślenie drużyny w pierwszej rundzie rozgrywek powoduje anulowanie jej dotychczasowych wyników,

- w przypadku skreślenia w drugiej rundzie zalicza się dotychczasowe wyniki, a pozostałe mecze traktuje się jako walkower dla przeciwników.

4.1.2 W przypadku innego systemu rozgrywek kwestię rozstrzyga się następująco:

- jeżeli skreślona drużyna rozegrała mniej, niż połowę liczby wszystkich spotkań, to unieważnia się uzyskane w nich wyniki;

- jeżeli skreślona drużyna rozegrała co najmniej połowę wszystkich spotkań, to zalicza się dotychczas uzyskane wyniki, a pozostałe spotkania weryfikuje się jako walkower dla przeciwników.

Zmiana:

4.1.1 Jeżeli drużyna oddała w pierwszej połowie liczby spotkań danej fazy trzy walkowery to jej wyniki się unieważnia (a przeciwnicy otrzymują tyle punktów, ile wynosi pauza), w przeciwnym wypadku, po rozegraniu co najmniej 50% meczów do rozegrania w danej fazie, wszystkie wyniki są zaliczone

 

9. Odwołania

Jest:

1. Decyzja brydżowa wydana przez sędziego prowadzącego zjazd Ekstraklasy, I lub II ligi jest ostateczna.

Zmiana:

1. Od decyzji brydżowa wydana przez sędziego prowadzącego zjazd Ekstraklasy, I lub II ligi drużynie przysługuje odwołanie do sędziego głównego Lig Centralnych.

 

10. Postanowienia końcowe

Jest:

4. Niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZBS 12-06-2013 uchyla postanowienia wersji poprzedniej (z 30-09-2010, zmodyfikowanej 22-09-2011) i wchodzi w życie od 01-09-2013.

Zmiana:

4 Niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZBS 11-09-2023 r. uchyla postanowienia wersji poprzedniej i wchodzi w życie od 01-10-2023.

Głosowało 7 członków Zarządu - 6 za (MM, JG, KK, PJ, PM, PW), 1 wstrzymał się (IC).