Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin MPP na imp 2023

REGULAMIN
25. Otwartych Mistrzostw Polski Par na IMPy 2023

I. Założenia ogólne

1.   Organizatorem 25. Otwartych Mistrzostw Polski Par na IMPy 2023 (MPimp) jest Małopolski Związek Brydża Sportowego (dalej: MZBS).

2.   Osoby zgłaszające swój udział w turniejach wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w ramach promocji imprezy lub dyscypliny przez organizatora i/lub instytucje współpracujące.

3.   MPimp zostaną rozegrane w dniach 24–26 listopada 2023 w Krakowie w Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22a.

4.   W MPimp mają zastosowanie odpowiednie przepisy WBF, EBL i PZBS (MPB’17. PolSys, DON, etc.).

 

II. Rejestracja par, wpisowe

1.   Rejestracja do MPP do dnia 23 listopada na stronie internetowej. Zgłoszenia należy opłacić na miejscu rozgrywek w dniu 24 listopada 2023r do godz. 17.00. W MPimp grać mogą wyłącznie zawodnicy z opłaconą składką członkowską PZBS na 2023 rok lub członkowie innych federacji.

2.   Opłata startowa do MPimp wynosi:

o   120 zł od członka PZBS nieuprawnionego do ulg, 100 zł od członka PZBS z uprawnieniem do zniżki (juniorzy, seniorzy), 70 zł od członków PZBS – juniorów do lat 20, czyli urodzonych w roku 2003 i młodszych.

o    Dopłata dla par awansujących do półfinału wynosi 60 zł od osoby bez zniżek.

o    Wpisowe dla par awansujących do finału wynosi 70 zł od osoby bez zniżek.

o    Wpisowe do turnieju pocieszenia: 60 zł – niezrzeszeni; 45 zł – członkowie PZBS; 35 zł – członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 20 zł – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 2003 i młodsi.

o    Wpisowe do OTP** Wawelski Smok: 80 zł – niezrzeszeni; 60 zł – członkowie PZBS; 50 zł – członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 30 zł – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 2003 i młodsi.

 

III. Harmonogram Krakowskiej Jesieni Brydżowej i Mistrzostw Polski Par na IMP-y

24.11,
piątek

16.00 − 17.00

Potwierdzanie rejestracji i wnoszenie opłat startowych

17.30 − 21.45

eliminacje (3 x 10 rozdań)

25.11,
sobota

10.15 − 14.30

eliminacje (3 x 10 rozdań)

15.45 − 21.30

półfinał – 40 par (4 x 10 rozdań)

16.00 − 20.30

turniej pocieszenia na maxy (3 x 10 rozdań)

26.11,
niedziela

09.00 – 17.00

finał – 16 par (każdy z każdym, 15 rund x 3 rozdania)

10.30 – 17.00

OTP** Wawelski Smok – Memoriał Jana Blajdy (4 x 10 rozdań)

17.00 – 17.15

uroczystość zakończenia 25. Mistrzostw Polski na IMPy

Harmonogram i schemat rozgrywek mogą ulec zmianie.

 

IV. Założenia sportowe

System liczenia – punkty meczowe bez ograniczenia ze stołu obliczane do średniej.

1.    24 listopada 2023, piątek, godz. 17.30 – eliminacje, runda I (rozdania 1-30)

Pary z potwierdzonym udziałem do godz. 17.00 zostaną podzielone na linie metodą pętelkową wg sumy punktów zawodników z ostatniego udostępnionego rankingu PZBS i rozegrają dwie rundy eliminacyjne (w piątek runda 1 = sesje 1-3, w sobotę rano runda 2 = sesje 4-6). Podczas eliminacji przy obliczaniu średniej z rozdania zostanie odrzuconych 25% (zaokrąglenie w górę) skrajnych zapisów.

     2. 25 listopada 2023, sobota, godz. 10.00 – eliminacje, runda II (rozdania 31-60)

Do półfinału awansuje 35 najlepszych par z klasyfikacji łącznej (tj. z 60 rozdań) i 5 najlepszych par z klasyfikacji obejmującej ostatnie 30 rozdań. W przypadku, gdy któreś pary będą się powtarzały w obu klasyfikacjach, awansują kolejne pary z klasyfikacji łącznej.

W przypadku równego wyniku par zajmujących miejsca decydujące o awansie (z eliminacji do półfinału, z półfinału do finału) lub medalu (w finale), do sklasyfikowania ich, stosuje się następujące kryteria:

·        więcej zdobytych impów w danej fazie (bez c-o);

·        więcej IMP zdobytych na tej samej linii w danej fazie turnieju;

·        więcej IMP zdobytych na tej samej linii w całym dotychczasowym turnieju;

·        wyższe saldo zapisów w danej fazie turnieju;

·        wyższe saldo zapisów w całym dotychczasowym turnieju;

·        losowanie.

Miejsca nie decydujące o awansie lub medalu nie podlegają różnicowaniu.

3.  25 listopada 2023, sobota, godz. 15.30 - półfinał

Podczas półfinału przy obliczaniu średniej z rozdania zostaną odrzucone po trzy skrajne zapisy.

Pary w półfinale otrzymują c/o równe 50% dotychczasowego wyniku. Pary awansujące do finału na podstawie wyników drugiego dnia eliminacji otrzymują c/o w wysokości: zdobywca ostatniego miejsca awansującego z dodatkowej klasyfikacji jak ostatnia awansująca para z klasyfikacji łącznej pomniejszone o 0.5imp, pozostałe pary odpowiednio.

Półfinał zostanie rozstawiony pętelkowo wg klasyfikacji łącznej. Podczas półfinałów zostaną rozegrane cztery sesje dziesięciorozdaniowe, z których awans do finału uzyska 16 par.

Pozostali uczestnicy kończą udział w MPimp.

4.  26 listopada 2023, niedziela, godz. 9:00 – finał (16 par) 

Podczas finału przy obliczaniu średniej z rozdania zostanie odrzucone po dwa skrajne zapisy.

Uczestnicy finału rozgrywają 45-rozdaniową sesję (15 rund po 3 rozdania) systemem „każdy z każdym”. Finał odbywa się na stołach z zasłonami. Pary w finale otrzymują carry over w wysokości 75% dotychczasowego wyniku.

 

 V. Nagrody

1.   Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski Par na IMPy na 2023 rok oraz otrzymają medale i puchary.

2.   Zdobywcy ośmiu pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 4000 zł; zdobywcy 2. miejsca – 2500 zł, 3. miejsca – 1500 zł, a kolejne miejsca – w zależności od liczby startujących par (7% nagród głównych, 3% nagród dodatkowych).

3.   Dla wszystkich finalistów przewidywane są pakiety upominkowe.

 

VI. Dopuszczone systemy licytacyjne

1.   Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Zabronione są Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe.

2.   Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.

 

VII. Karty konwencyjne

1.   Każda para winna posiadać dwie wypełnione karty konwencyjne.

2.   Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również otrzyma karę proceduralną.

 

VIII. Restrykcje

1.   W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.

2.   Zakazuje się:

o    oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

o    palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,

o    spożywania alkoholu na sali gry,

o    korzystania z telefonów komórkowych podczas gry,

o    prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

3.   Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 3 imp.

4.   Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości min. 5 imp.

IX. Założenia końcowe

1.   Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu MZBS.

2.   Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny – Maciej Czajkowski.

 

Regulamin został przyjęty przez Zarząd PZBS w głosowaniu internetowym w dniu 24.10.2023r.