Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 87/2023/2021-2025 - Komisja Przetargowa Informatyzacji Związku

Zarząd zatwierdza skład Komisji Przetargowej Informatyzacji Związku w składzie:
Lena Leszczyńska - przewodnicząca
Aleksander Krych
Tomasz Sielicki
Michał Klichowicz
Piotr Wzorek
Tomasz Wolfke
Głosowało  członków 6 Zarządu - 6 za (MM, IC, JG, KK, PJ, PM).