Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 43/2022/2021-2024 - porządek WZD 2024

Zarząd zatwierdza porządek obrad WZD 2024.

 
Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, JG, KK, PJ, PM, PW).