Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

XV Warmińsko-Mazurski Festiwal Brydżowy

Spis treści
XV Warmińsko-Mazurski Festiwal Brydżowy
Program
Nagrody
Wpisowe
Z regulaminu

 

Z regulaminu

1. We wszystkich turniejach obowiązują  regulaminy i przepisy MPB oraz PZBS, a w szczególności Polityka Systemowa 
2. Zgłoszenia do turniejów będą przyjmowane do 15 min. przed ich rozpoczęciem  
3. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz wnoszenia alkoholu na salę gry oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych 
4. W turniejach zawodnicy indywidualnie zdobywają punkty długofalowe (PDF) 
    do klasyfikacji łącznej w sposób: 
    a/ PDF otrzymuje 100% zawodników we wszystkich turniejach - liczba par x2 z obniżką o 2 
    b/ Przy równej liczbie PDF o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje wyższe miejsce w ostatnim turnieju 
6. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Festiwalu rozstrzyga sędzia głównyPoprawiony (niedziela, 30 maja 2010 19:29)