Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

 

Strefa NE

 

Strefa NW

 

Strefa SW