Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Dyskusja, Smołdziński Las

 

W dniu 22 czerwca o godzinie 9.15 podczas Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej w Smołdzińskim Lesie, kolejny już raz trenerzy, instruktorzy i opiekunowie zebrali się na wspólnej dyskusji na temat bieżących spraw brydża młodzieżowego.

 

                Zebranie rozpoczął Adrian Bakalarz, który przygotował i przedstawił krótki plan dyskusji.

 

1. Adrian Bakalarz i Krzysztof Ziewacz przekazali informacje na temat kierunków rozwoju działu młodzieżowego na stronie PZBS. Na dniach na stronie powstaną nowe zakładki. Adrian Bakalarz zbiera i przygotowuje wyniki wszystkich imprez młodzieżowych rangi mistrzowskiej od 2000 roku. Dodatkowo Piotr Dybicz zadeklarował pomoc w skompletowaniu wyników AMPów i MPSzW. Po zebraniu wszystkich rezultatów imprez rangi mistrzowskiej Adrian Bakalarz i Roland Lippik zadeklarowali przygotowanie statystyk związanych z zawodami młodzieżowymi w XXI wieku. Będą to różnego rodzaje klasyfikacje długofalowe na przełomie ostatnich trzynastu lat. Krzysztof Ziewacz poprosił o przysyłanie nowych kontaktów do powstającej mapki młodzieżowych ośrodków szkoleniowych. Informacje powinny zawierać adres wraz z kodem pocztowym, nazwisko szkoleniowca, nr telefonu oraz wszelkie dodatkowe informacje, które byłyby wartościowe dla danego ośrodka.

 

2. Przeprowadzono dyskusję na temat braku oficjalnych regulaminów młodzieżowych imprez mistrzowskich. Wskazano na brak jednolitego systemu przyznawania PDFów na zawodach młodzieżowych. Piotr Dybicz zadeklarował stworzenie odpowiedniego regulaminu i przesłanie do Komisji Organizacji Imprez Młodzieżowych, a następnie Komisji Regulaminowej. Nowo napisane regulaminy, będą w przyszłości do pobrania z strony PZBS w zakładce młodzież. Zaproponowano także zwiększenie ilości rozdań lub ilości par wchodzących do finałów Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej.

 

3. Przeprowadzono, krótką dyskusję na temat potrzeby ciągłego ankietowania imprez młodzieżowych. Wszyscy obecni z zadowoleniem przyjęli decyzję o zbieraniu wszystkich informacji na nośniku danych, a także w segregatorze dostępnym w biurze PZBS. Adrian Bakalarz zapewnił, że w teczce będzie można obejrzeć wyniki każdej imprezy młodzieżowej, ankiety opiekunów wraz z podsumowaniem, a także krótkie sprawozdanie z imprezy.

 

4. Adrian Bakalarz oznajmił, że w lipcu pojawi się konkurs ofert na organizację imprez młodzieżowych w 2014 r. Ustalono następujące terminy: MPMSz ostatni weekend przed zakończeniem roku szkolnego (czerwiec), MPJ w pierwszym lub drugim tygodniu po zakończeniu ferii (marzec), ale z uwzględnieniem terminów matur i sesji zimowej, MPM w pierwszym lub drugim tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego (wrzesień).

 

5. Wszyscy obecni skrytykowali obecny regulamin przyznawania PKL za imprezy młodzieżowe, w tym kryteria kadrowe. Padła propozycja zmiany systemu przyznawania PKL w przyszłości.

 

6. Adrian Bakalarz ponowił prośbę o wypowiedzenie się na temat regulaminu eliminacji do OOM. Zaproponował dyskusję mailową.