Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat KOIM ws. Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej

Wersja do wydruku:

W związku z niemożnością uznania wyników strefy NE jako obowiązujących Komisja Oranizacji Imprez Młodzieżowych jednomyślnie zdecydowała o powtórzeniu Eliminacji w strefie NE opierając się o punkt 12. Regulaminu EOOM. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

  1. powtórzone Eliminacje strefy NE odbędą się w Warszawie w terminie, który zostanie ogłoszony niezwłocznie po jego ustaleniu (najbardziej prawdopodobne terminy to 16. i 17. kwietnia),
  2. w eliminacjach prawa startu nie mają zawodnicy, którzy brali udział w eliminacjach w jednej z trzech pozostałych stef,
  3. z poszanowaniem zasady wymienionej w punkcie drugim, w eliminacjach mogą wziąć wszyscy zawodnicy w odpowiednim wieku z województw wchodzących w skład strefy NE (z uwzględnieniem par międzystrefowych) niezależnie od udziału w unieważnonych eliminacjach w Ozorkowie,
  4. strefie NE nie przysługuje możliwość awansu z „listy centralnej”, o którym mowa w punkcie 11. Regulaminu EOOM,
  5. niezależnie od punktu 4. KOIM może zdecydować o powołaniu dodatkowych, najwyżej sklasyfikowanych par z tej stefy w sytuacji, w której będzie to niezbędne celem zapełnienia wolnych miejsc w finale.

Ponadto Komisja w oparciu o punkt 12. Regulaminu OOM postanowiła o powołaniu bezpośrednio do finału dziewcząt pary Konderak-Pasińska.

Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest lista par, które awansowały. W przypadku rezygnacji którejś z wymienionych par awans przechodzi na kolejną parę z „listy centralnej” powstałej ze zbicia wyników z trzech stref.

Marcin Wasłowicz
Sekretarz KOIM
Adrian Bakalarz
Przewodniczący KOIM

Załącznik nr 1 – Lista awansów z Eliminacji

Niniejsza lista nie jest kompletna, gdyż nie uwzględnia zawodników ze Strefy NE. W przypadku rezygnacji którejś pary awans przechodzi na następną parę z „listy centralnej”.

Dziewczęta
strefa Imię Nazwisko wk okręg
NW Julia Klincewicz 0 WP
NW Anna Lehnhardt 1.5 WP
NW Oliwia Zbrojewska 0 PM
NW Katarzyna Badeńska 0 PM
NW Sława Seklecka 0 PM
NW Karolina Gabara 0 PM
NW Oliwia Dąbrowska 0 PM
NW Sylwia Suchodolska 0.5 PM
SE Zofia Skrzypulec 0 MP
SE Maria Lisowska 0.5 MP
SE Barbara Superson 1.5 MP
SE Izabela Radomska 1.5 MP
SE Katarzyna Łatecka 1 MP
SE Gabriela Musiał 0.5 MP
SE Aleksandra Zięba 0 SW
SE Małgorzata Ziopaja 0 SW
SE Anna Litwora 2 MP
SE Dominika Ocylok 1.5 MP
SE Weronika Tarnawska 0.5 MP
SE Gabriela Kisielewska 0.5 MP
SW Aleksandra Kułakowska 0 DS
SW Marta Sicińska 0 DS
SW Alicja Myśliwiec 0 DS
SW Katarzyna Jakieła 0 DS
SW Maria Malcherek 1 SL
SW Sandra Plewnia 0.5 SL
SW Klaudia Galasińska 1 LB
SW Julia Franczyk 0.5 LB
SW Kinga Zawada 2 SL
SW Katarzyna Urbańczyk 2 SL
SW Anna Buras 0 SL
SW Karolina Kręcioch 0 SL
SW Kinga Hałas 1 SL
SW Anna Kowalska 1 SL
 
Chłopcy
strefa Imię Nazwisko wk okręg
NW Błażej Jaszczerski 0 PM
NW Filip Łukaszczyk 0 PM
NW Jan Jankowski 1.5 WP
NW Marcin Tomaszyk 1.5 WP
NW Michał Diak 0.5 WP
NW Łukasz Bielejewski 1 WP
NW Kacper Koziełło 0 WP
NW Jakub Pluta 0 WP
NW Adam Suchodolski 2.5 PM
NW Tytus Żurawski 1 KP
NW Michał Liszka 1.5 WP
NW Kajetan Wroński 1.5 WP
NW Mikołaj Cankudis 1.5 WP
NW Patryk Morawski 1.5 WP
NW Wojciech Okuniewski 1.5 PM
NW Dominik Krajnik 1.5 PM
NW Tomasz Wiśniewski 1.5 WP
NW Olaf Łożyński 1 WP
NW Wojciech Ligman 2 PM
NW Piotr Konarski 2 SL
SE Paweł Piekarz 1 MP
SE Gabriel Chrabąszcz 1.5 MP
SE Karol Otawski 0 SW
SE Michał Mac 0 SW
SE Mateusz Słuszniak 1.5 MP
SE Maciej Kędzierski 2 MP
SE Kajetan Leśniak 1 MP
SE Jan Paczkowski 1 MP
SE Jędrzej Hodor 1.5 MP
SE Radosław Morek 1.5 MP
SE Bartosz Wróbel 1.5 MP
SE Bartosz Wolak 1 MP
SW Kamil Huda 1.5 SL
SW Mikołaj Dziubiński 1.5 SL
SW Szymon Ostrowski 0 DS
SW Szymon Armata 0 DS
SW Grzegorz Walczewski 1 SL
SW Michał Pluszczewski 1.5 SL
SW Łukasz Radliński 0.5 DS
SW Oskar Tokarczuk 0.5 DS
SW Krzysztof Krzeszowski 0 LB
SW Jakub Pietrończyk 0.5 LB
SW Jakub Patreuha 2.5 DS
SW Patryk Patreuha 2.5 DS
SW Dagobert Żarczyński 0.5 DS
SW Cyprian Herl 0 DS
SW Tomasz Pawełczyk 2 SL
SW Michał Kaleta 2 SL
SW Adam Szuszkiewicz 2 DS
SW Paul Kokot 1.5 DS
SW Stanisław Zieliński 0.5 LB
SW Kacper Tanaś 0.5 LB
SW Wiktor Hamberger 0 DS
SW Ryszard Rosikiewicz 0 DS