Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Komisji Organizacji Imprez Młodzieżowych w sprawie MPMSz

Wersja do druku

Na wniosek trenerów i opiekunów, zgłoszony podczas finału OOM, Komisja Organizacji Imprez Młodzieżowych postanawia zmienić Regulamin Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej, zwiększając liczbę awansujących do finału par do 16 (wcześniej 12).

Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest poprawiony o wyżej wymienioną zmianę (wraz z konsekwencjami tejże) Komunikat o MPMS.

Marcin Wasłowicz
Sekretarz KOIM
Adrian Bakalarz
Przewodniczący KOIM