Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Techniczny Eliminacji OOM 2017

 1. Sędziowie poszczególnych kotłów są zatwierdzani przez Główną Komisję Sędziowską.
 2. W eliminacjach rozgrywa się 40 rozdań, na które składają się dwa segmenty 1-20.
 3. 3. Przyjmuje się następujące schematy przeprowadzenia rozgrywek za obowiązujące:
  1. 15 i więcej stolików

   cztery sesje „na piątkach” bez powtórzeń; w miarę możliwości z przygotowanym rozstawieniem metodą pętelkową; nie dopuszcza się dzielenia rozdań pomiędzy stołami,

  2. 13 i 14 stolików

   uwagi jak wyżej, z tym że stosujemy Howella odpowiednio na 6 lub 8 par w ostatnim sektorze (potrzeba więc minimum 6 pełnych kompletów kart, czyli 12 kompletów z pudełkami o numerach 1-20),

  3. 12 stolików

   należy zagrać rotacją jak dla 11 stolików z tym, że należy dostawić dodatkowy stolik sprzężony do dowolnego stolika z dwoma parami ruchomymi; potrzebne są minimum 2 pełne komplety 40 rozdaniowe (stolik sprzężony posiada własny komplet),

  4. 11 stolików

   21 rundowy Howell, 2 rozdania w rundzie, gdzie zamiast kompletu nr 21 obie pary mogą mieć pauzę,

  5. 10 stolików

   dwie sesje na piątkach, a następnie linie które nie grały na siebie (dwie grupy po 10 par) grają pełnego, 9 rundowego Howella w dwóch grupach (wyjątkowo razem 38 rozdań),

  6. 7, 8 i 9 stolików

   13 rundowy Howell, 3 rozdania w rundzie (wyjątkowo razem 39 rozdań).

 4. Po konsultacji z Komisją Organizacji Imprez Młodzieżowych możliwe jest przyjęcie innego schematu rozgrywek, jeśli Komisja wyrazi na niego zgodę.
 5. Sędzią Głównym całych eliminacji jest Aleksander Krych.
Marcin Wasłowicz