Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej

 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia eliminacji do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej (zwanymi dalej EOOM) w brydżu sportowym.
 2. Organizatorem EOOM jest Polski Związek Brydża Sportowego, a Sędzią Głównym całych eliminacji jest Aleksander Krych (tel. 507 058 582)
 3. Uczestnikami EOOM mogą być wyłącznie pary dziewcząt lub chłopców (niedopuszczane są pary mieszane) w wieku 16-18 lat. Para nie musi składać się z zawodników z tych samych klubów, województw czy stref. Nie przewidujemy dopuszczania do rozgrywek zawodników młodszych.
 4. Eliminacje odbywają się w czterech strefach: NW, NE, SW i SE. Szczegółowy podział obejmujący województwa przypisane do każdej ze stref, organizatorów lokalnych oraz numery kontaktowe znajdą się w osobnym Komunikacie Organizacyjnym EOOM 2017.
 5. Pary składające się z zawodników z tej samej strefy mogą wystąpić w wyłącznie w swojej strefie zaś parom międzystrefowym przysługuje prawo startu w strefie jednego z zawodników.

  W przypadkach szczególnych gdy jakaś para nie będzie mogła wystartować w eliminacjach w swojej strefie na wniosek pisemny zainteresowanych zawodników jest możliwość rozważenia dopuszczenia zawodników do zagrania w eliminacjach w innej strefie. Wnioski proszę wysyłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 6. Sędziów poszczególnych stref delegowanych przez organizatorów lokalnych zatwierdza Główna Komisja Sędziowska PZBS.
 7. W eliminacjach należy rozegrać 40 rozdań. Proponuje się rundy 2-rozdaniowe z możliwie największym wymieszaniem wśród wszystkich uczestników.
 8. Sposób przeprowadzenia turnieju, wysłania wyników oraz uwagi dotyczące zrównoważania zostaną opublikowane w osobnym Komunikacie Technicznym EOOM 2017 (zał. nr 1 do niniejszego dokumentu).
 9. Z każdego województwa do finału awansuje przynajmniej jedna para zawodniczek i zawodników pod warunkiem, że dane województwo wystawi przynajmniej dwie pary w danej konkurencji (dziewcząt lub chłopców) reprezentujące je w eliminacjach. Na potrzeby niniejszego punktu para, która reprezentuje województwo, to para, w której obaj zawodnicy są z tego samego WZBS.
 10. Z zachowaniem zasady opisanej w punkcie 9. niniejszego regulaminu, do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej z każdej strefy awansuje:
  • 5 najwyżej sklasyfikowanych par dziewcząt,
  • 10 najwyżej sklasyfikowanych par chłopców.
 11. Braki wynikające z niewykorzystania limitu przez strefę lub wycofania się par, które wywalczyły awans, zostaną uzupełnione przez Przewodniczącego KOIMi będzie to decyzja ostateczna.
 12. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do KOIM PZBS.
Adrian Bakalarz
Przewodniczący
Komisji Organizacji Imprez
Młodzieżowych PZBS
 
Witold Stachnik
Prezes
Polskiego Związku Brydża Sportowego