Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej 2018

 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia eliminacji do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej 2018 (zwanymi dalej EOOM) w brydżu sportowym.
 2. Organizatorem EOOM jest Polski Związek Brydża Sportowego.
 3. Uczestnikami EOOM mogą być wyłącznie pary dziewcząt lub chłopców (niedopuszczane są pary mieszane) w wieku 16-18 lat (urodzeni w latach 2000, 2001 i 2002). Para nie musi składać się z zawodników z tych samych klubów, województw czy stref. Dopuszczenie zawodników młodszych możliwe jest na zasadach określonych w regulaminie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej.
 4. Eliminacje odbywają się w czterech strefach: NW, NE, SW i SE.

  Strefa

   

   

   

   

   

  NW – Gdańsk

  KP

  PM

  WP

  ZP

   

  NE – Warszawa

  LD

  LU

  MA

  PD

  WM

  SW – Zielona Góra

  DS

  LB

  OP

   

   

  SE – Kraków

  MP

  PK

  SL

  SW

   

   

 5. Pary składające się z zawodników z tej samej strefy mogą wystąpić w wyłącznie w swojej strefie zaś parom międzystrefowym przysługuje prawo startu w strefie jednego z zawodników.

   

 6. Sędziów poszczególnych stref delegowanych przez organizatorów lokalnych zatwierdza Główna Komisja Sędziowska PZBS. Propozycje obsady sędziowskiej proszę wysłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 7. W eliminacjach należy rozegrać minimum 40 rozdań. Proponuje się rundy 2-rozdaniowe z możliwie największym wymieszaniem wśród wszystkich uczestników<.
 8. Z każdego województwa do finału awansuje przynajmniej jedna para zawodniczek i zawodników pod warunkiem, że dane województwo wystawi przynajmniej dwie pary w danej konkurencji (dziewcząt lub chłopców) reprezentujące je w eliminacjach. Na potrzeby niniejszego punktu para, która reprezentuje województwo, to para, w której obaj zawodnicy są z tego samego WZBS.
 9. Z zachowaniem zasady opisanej w punkcie 8. niniejszego regulaminu, do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej z każdej strefy awansuje:

  CHŁOPCY

   

   

  DZIEWCZETA

   

  40

   

   

  20

  1 NW

  8

   

  1 NW

  3

  2 NE

  13

   

  2 NE

  6

  3 SW

  9

   

  3 SW

  4

  4 SE

  10

   

  4 SE

  7

  Na przydział miejsc par awansujących do finału miały wpływ trzy czynniki, które badane były dwa lata wstecz:

  • Liczba par biorących udział w zawodach międzystrefowych.
  • Punktacja zawodników (na podstawie danych Instytutu Sportu Młodzieżowego).
  • Liczba członków PZBS wśród trzech roczników młodzieży uprawnionych do startu w Olimpiadzie.
 10. Braki wynikające z niewykorzystania limitu przez strefę lub wycofania się par, które wywalczyły awans, zostaną uzupełnione przez członka Zarządu PZBS Adriana Bakalarza i zatwierdzone przez WG PZBS.
 11. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.

Witold Stachnik

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Brydża Sportowego