Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Ekstraklasa komunikat początkowy 2021/22

 

1. W rozgrywkach ekstraklasy uczestniczy 16 drużyn.
2. Zasady awansów i spadków:
    2.1. Miejsca 1-10 - utrzymanie w ekstraklasie;
    2.2. Miejsca 11-12 - baraż o utrzymanie w ekstraklasie;
    2.3. Miejsca 13-16 - spadek do I ligi.
3. Rundę zasadniczą rozgrywek systemem "każdy z każdym" (round-robin, RR) przeprowadza się w dwóch zjazdach; 8 meczów w pierwszym, 7 w drugim.
    3.1. Każdy mecz składa się z 2 segmentów po 12 rozdań.
    3.2. Obowiązuje gra na wspólnych rozdaniach, prowadzi się klasyfikację Butlera.
4. Po zakończeniu RR rozgrywa się mecze play-off.
    4.1. Drużyny z miejsc 1-8 walczą o medale DMP, drużyny 9-16 - o utrzymanie.
    4.2. Każdy mecz składa się z 6 segmentów po 12 rozdań (z wyjątkiem finału - 8 segmentów - i meczu o III miejsce - 4 segmenty). Uczestnicy mogą w porozumieniu z sędzią zmniejszyć dystans meczu; w takim przypadku C/O pozostaje bez zmian.
    4.3. Carry-over (C/O) jest liczone w IMP i wynosi 40% różnicy VP zawsze dla drużyny z lepszego miejsca po 15 meczach.
    4.4. Każdy mecz rozgrywa się innymi rozkładami rozdań.
    4.5. Ilekroć dwie drużyny kończą sezon meczami opisanymi w tym samym podpunkcie punktu 5, podział należnych dwóch miejsc w końcowej klasyfikacji następuje na podstawie kolejności w RR. Wyjątkiem jest podział miejsc 11-12 - jeśli dokładnie jedna z dwóch drużyn wygra swój mecz barażowy, zajmuje miejsce 11.
    4.6. Wydział Gier może wyrazić zgodę na rozegranie meczu play-off we wcześniejszym terminie na wniosek obu zainteresowanych drużyn. W takim przypadku PZBS nie pokrywa kosztów organizacyjnych ani sędziowskich.
5. Obowiązuje następujący schemat rozgrywek play-off (ilustracja graficzna):
    5.1.1. Drużyny z miejsc 2-3 grają przeciwko sobie.
    5.1.2. Drużyna z miejsca 5 wybiera przeciwnika z miejsc 7-8, drużyna z miejsca 6 gra z pozostałą. Przegrani kończą sezon na miejscach 7-8.
    5.1.3. Drużyna z miejsca 9 wybiera przeciwnika z miejsc 11-12, drużyna z miejsca 10 gra z pozostałą. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 9-10.
    5.1.4. Drużyny z miejsc 13-14 grają przeciwko sobie.
    5.1.5. Drużyny z miejsc 15-16 grają przeciwko sobie. Przegrany kończy sezon na miejscu 16.
    5.2.1. Przegrany z meczu z punktu 5.1.1 wybiera przeciwnika spośród zwycięzców meczów z punktu 5.1.2, drużyna z miejsca 4 gra z pozostałą. Przegrani kończą sezon na miejscach 5-6.
    5.2.2. Przegrany z meczu z punktu 5.1.4 gra przeciwko zwycięzcy meczu z punktu 5.1.5. Przegrany kończy sezon na miejscu 15.
    5.3. Przegrani z meczów z punktu 5.1.3 grają przeciwko zwycięzcom meczów z punktów 5.1.4 i 5.2.2. Prawo wyboru przeciwnika ma drużyna z najwyższego miejsca w RR. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 11-12, a przegrani - na miejscach 13-14.
    5.4. Drużyna z miejsca 1 wybiera przeciwnika spośród zwycięzców meczów z punktu 5.2.1, zwycięzca meczu 5.1.1 gra z pozostałą.
    5.5. Zwycięzcy meczów z punktu 5.4 grają przeciwko sobie o podział miejsc 1-2, a przegrani - o podział miejsc 3-4.
6. Mecze barażowe zostaną rozegrane w 6 segmentach po 12 rozdań. Carry-over wynosi 7,2 IMP dla drużyny z wyższej ligi. Uczestnicy mogą w porozumieniu z sędzią zmniejszyć dystans meczu; w takim przypadku C/O pozostaje bez zmian. Szczegóły zostaną ogłoszone w odrębnym komunikacie.
7. Przed rozpoczęciem segmentu każda para powinna przedłożyć przeciwnikom dwa egzemplarze karty konwencyjnej.
8. Czas na rozegranie 12-rozdaniowego segmentu wynosi 110 minut. Godziny rozpoczęcia poszczególnych segmentów:
    8.1. pierwszy zjazd: w piątek i sobotę o 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w niedzielę o 9:00, 11:00, 13:30, 15:30;
    8.2. drugi zjazd: w piątek o 13:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w sobotę o 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w niedzielę o 9:00, 11:00, 13:00;
    8.3. trzeci zjazd (play-off): w piątek o 20:00, 22:00, w sobotę o 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w niedzielę o 9:00, 11:00, 13:30, 15:30.
9. W rozgrywkach obowiązują właściwe regulacje PZBS.
10. Pary stosujące systemy wysoce sztuczne są zobowiązane do przesłania opisów systemów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najpóźniej 2 tygodnie przed zjazdem ligowym, w którym system wysoce sztuczny może zostać zastosowany.
11. Do 26.10.2021 należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. potwierdzenie udziału drużyny w rozgrywkach oraz uzyskać licencję klubową.
12. Do 30.10.2021 (nie dotyczy drużyn uczestniczących w barażach) należy wpłacić wpisowe za drużynę (5000 zł na konto PZBS 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692).

Piotr Walczak - przewodniczący Wydziału Gier PZBS