Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Archiwum rozgrywek ligowych

Sezon 2022/23 wyniki

Wyniki N
Wyniki S

NE NW SE SW

Sezon 2021/22 wyniki

Wyniki N
Wyniki S

NE NW SE SW

Sezon 2020/21

Ekstraklasa 2020/21

wyniki

1. liga 2020/21

Wyniki N
Wyniki S

2. liga 2020/21

Wyniki:

NE NW SE SW

Sezon 2019/20

Ekstraklasa 2019/20

wyniki

1. liga 2019/20

Wyniki - N
Wyniki - S

2. liga 2019/20

Wyniki:
NE NW SE SW

Sezon 2018/19

Ekstraklasa 2018/19

wyniki
 

1. liga 2018/19

Wyniki - N
Wyniki - S

 

2. liga 2018/19

Wyniki:

NE NW SE SW
 

Sezon 2017/18

Ekstraklasa 2017/18

wyniki

1. liga 2017/18

Wyniki - N
Wyniki - S

2. liga 2017/18

Wyniki:

NE NW SE SW

Sezon 2016/17

Ekstraklasa 2016/17

wyniki

1. liga 2016/17

wyniki

2. liga 2016/17

wyniki

Sezon 2015/16

Ekstraklasa 2015/16

wyniki

1. liga 2015/16

wyniki

2. liga 2015/16

wyniki

Sezon 2014/15

Ekstraklasa

wyniki

I liga

wyniki

II liga

wyniki

Sezon 2013/14

Ekstraklasa

wyniki

I liga

wyniki

II liga

wyniki

Sezon 2012/13

Ekstraklasa

wyniki

I liga

Wyniki

II liga

Wyniki

Sezon 2011/12

Ekstraklasa

I liga

II liga

Sezon 2010/11

I liga

II liga

NE ♦ NW ♦ SE ♦ SW

III liga

Sezon 2009/10 I liga II liga III liga
Sezon 2008/09 I liga II liga III liga
Sezon 2007/08 I liga II liga III liga
Sezon 2006/07 I liga II liga III liga
Sezon 2005/06 I liga II liga III liga
Sezon 2004/05 I liga II liga III liga
Sezon 2003/04 I liga II liga III liga
Sezon 2002/03 I liga II liga III liga
Sezon 2002 I liga II liga III liga
Sezon 2001 I liga II liga III liga