Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat początkowy I ligi 2021/22

I liga 2021/22 - komunikat początkowy

1.

Do rozgrywek I ligi sezonu 2021/22 (w związku z Uchwałą 33) przystąpi do 36 drużyn, które zostaną podzielone na dwie grupy. Podział na grupy będzie stanowił załącznik do niniejszego komunikatu (projekt podziału zostanie przedstawiony po 8.11, 12.11 zostanie przedstawiony podział na grupy).

2.

Zasady awansów i spadków:

 

2.1

Miejsca 1-2 - awans do ekstraklasy;

 

2.2.

Miejsce 3 - baraż o awans do ekstraklasy;

 

2.3.

Miejsca 4-10 - utrzymanie w I lidze;

 

2.4.

Miejsca 11-12 - baraż o utrzymanie w I lidze;

 

2.5.

Miejsca 13-16 (18) - spadek do II ligi.

 

2.6

W barażu z II ligą występują drużyny wyłonione zgodnie z założeniami awansu dotyczących rozgrywek II ligi.

3.

Rundę zasadniczą rozgrywek systemem "każdy z każdym" (round-robin, RR) przeprowadza się w trzech zjazdach po 5 meczów. Przy większej liczbie drużyn niż 16 na ostatnim zjeździe RR zostanie rozegranych 7 meczów.

 

3.1.

Każdy mecz składa się z 2 segmentów po 12 rozdań. Skrócenie meczu następuje wyłącznie za zgodą kapitanów i sędziego zawodów (lub za poleceniem sędziego zawodów) – w takim przypadku nie stosuje się innej tabeli VP.

 

3.2.

Podczas RR obowiązuje gra na wspólnych rozdaniach (chyba, że sędzia postanowi inaczej) i prowadzi się klasyfikację Butlera. W przypadku nierównolicznych grup mecze rozgrywane tylko przez jedną grupę również zaliczają się do klasyfikacji.

4.

Po zakończeniu RR rozgrywane są mecze play-off oraz baraże pomiędzy ligami które decydują o końcowym miejscu w lidze.

 

4.1.

Drużyny z miejsc 1-8 walczą o awans, drużyny 9-16 - o utrzymanie. W przypadku większej liczby drużyn w grupie drużyny zajmujące miejsca 17 i 18 po RR spadają do II ligi.

 

4.2.

Każdy mecz składa się z 6 segmentów po 12 rozdań. Uczestnicy mogą w porozumieniu z sędzią zmniejszyć dystans meczu; w takim przypadku C/O pozostaje bez zmian.

 

4.3.

Carry-over (C/O) jest liczone w IMP i wynosi 40% różnicy VP zawsze dla drużyny z lepszego miejsca po fazie round robin.

 

4.4.

Mecze play-off rozgrywane są na różnych rozkładach rozdań.

 

4.5.

Ilekroć dwie drużyny kończą sezon meczami opisanymi w tym samym podpunkcie punktu 5, podział należnych dwóch miejsc w końcowej klasyfikacji następuje na podstawie kolejności w RR. Wyjątkiem jest podział miejsc 11-12 - jeśli dokładnie jedna z dwóch drużyn wygra swój mecz barażowy, zajmuje miejsce 11.

 

4.6.

Kierownik Wyszkolenia PZBS może wyrazić zgodę na rozegranie meczu play-off we wcześniejszym terminie na wniosek obu zainteresowanych drużyn. W takim przypadku PZBS nie pokrywa kosztów organizacyjnych ani sędziowskich.

  4.7. W przypadku, gdy drużyna w play-off/barażu rezygnuje z uczestnictwa w dalszych rozgrywkach ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Kierownika Wyszkolenia lub/i sędziego. Podczas wyboru przeciwników taka informacja ma być dostępna dla drużyny wybierającej (w przypadku, gdy rezygnuje drużyna wybierająca prawo o wyboru przeciwnika przechodzi na kolejną drużynę). Gdy informacja o rezygnacji z uczestnictwa pojawi się po wyborze przeciwnika wybór nie może być zmieniony. Walkowery w fazie play-off lub barażu nie wliczają się w liczbę oddanych walkowerów z punktu 4. Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski.

5.

Obowiązuje następujący schemat rozgrywek play-off (ilustracja graficzna):

 

5.1

play-off 1

 

 

5.1.1.

Drużyna z miejsca 1 wybiera przeciwnika z miejsc 3-4, drużyna z miejsca 2 gra z pozostałą.

 

 

5.1.2.

Drużyna z miejsca 5 wybiera przeciwnika z miejsc 7-8, drużyna z miejsca 6 gra z pozostałą. Przegrani kończą sezon na miejscach 7-8.

 

 

5.1.3.

Drużyna z miejsca 9 wybiera przeciwnika z miejsc 11-12, drużyna z miejsca 10 gra z pozostałą. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 9-10.

 

 

5.1.4.

Drużyna z miejsca 13 wybiera przeciwnika z miejsc 15-16, drużyna z miejsca 14 gra z pozostałą. Przegrani kończą sezon na miejscach 15-16.

 

5.2

play-off 2

 

 

5.2.1.

Zwycięzcy meczów z punktu 5.1.1 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon na miejscu 1.

 

 

5.2.2.

Przegrani z meczów z punktu 5.1.1 grają przeciwko zwycięzcom meczów z punktu 5.1.2. Prawo wyboru przeciwnika ma drużyna z najwyższego miejsca w RR. Przegrani kończą sezon na miejscach 5-6.

 

 

5.2.3.

Przegrani z meczów z punktu 5.1.3 grają przeciwko zwycięzcom meczów z punktu 5.1.4. Prawo wyboru przeciwnika ma drużyna z najwyższego miejsca w RR. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 11-12, a przegrani - na miejscach 13-14.

 

5.3

play-off 3 (UWAGA!!! rozgrywany poza zjazdami!!!)

 

 

5.3.1.

Zwycięzcy meczów z punktu 5.2.2 grają przeciwko sobie. Przegrany kończy sezon na miejscu 4. Ten mecz jest rozgrywany pomiędzy zjazdami 4 i 5 na zasadzie umówienia się drużyn. PZBS pokrywa koszty sędziego. Team gospodarzy powinien zaproponować minimum trzy terminy i miejsca rozegrania meczu. Termin i miejsce rozegrania meczu należy przekazać Kierownikowi Wyszkolenia do 21.03. W przypadku braku porozumienia lub uzgodnień co do terminu pomiędzy drużynami do 21.03 Kierownik Wyszkolenia PZBS wyznaczy czas i miejsce rozegrania barażu (na tę chwilę 1-2 kwietnia 2022 Starachowice). Gospodarzami meczów są drużyny z wyższego miejsca po round-robin.

 

5.4

play-off 4

 

 

5.4.1.

Przegrany meczu 5.2.1 gra przeciwko zwycięzcy meczu 5.3.1 o podział miejsc 2-3. Mecz zostanie rozegrany podczas piątego zjazdu. W przypadku wcześniejszego rozegrania meczu PZBS nie zwraca kosztów organizacji zjazdu oraz kosztów sędziego.

 

5.5

Baraż

 

 

5.5.1

Mecze barażowe zostaną rozegrane podczas piątego zjazdu. Mecze zostaną rozegrane w 6 segmentach po 12 rozdań. Carry-over wynosi 7,2 IMP dla drużyny z wyższej ligi. Uczestnicy mogą w porozumieniu z sędzią zmniejszyć dystans meczu; w takim przypadku C/O pozostaje bez zmian.

 

 

5.5.2

W barażach z drużynami z II ligi występują drużyny zgodnie z komunikatem dla II ligi.

 

 

5.5.3

Drużynom  I ligi, które zajęły 11 miejsce w danej grupie zostaną przedstawione 2. drużyny z II ligi do wyboru jako przeciwnik barażu. Niewybrany przeciwnik zostanie przeciwnikiem drużyny, która zajęła 12. miejsce w tej grupie.

 

 

5.5.4

Jako, że termin play-off II ligi, który wyłoni drużynę do barażu jest grany w terminie V zjazdu, drużyna wybierająca ma obowiązek wyznaczyć przeciwnika (np. alternatywnie – w przypadku zwycięstwa danej drużyny – opcja 1., w przypadku porażki danej drużyny– opcja 2.) co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem meczu barażowego i niezwłocznie powiadomić o tym sędziego. W przypadku przekroczenia czasu (dotyczy również kwestii powiadomienia) prawo do wyboru przechodzi na drużynę 12. z danej grupy, która ma obowiązek dokonać wyboru do 15 min. przed terminem rozpoczęcia meczu (w tym wliczony jest czas na powiadomienie sędziego). Jeśli i ten warunek nie zostanie spełniony sędzia dokona wyboru metodą losowania.

 

 

5.5.5

Czas rozpoczęcia barażu to 7.05 godz. 20:00, lecz – o ile wyłoniono co najmniej jednego  przeciwnika do barażu i został on wybrany - za zgodą Kierownika Wyszkolenia można rozegrać mecz wcześniej. Wtedy koszty przeprowadzenia meczu leżą po stronie drużyn

 

 

5.5.6

Niezależnie od okoliczności uprzedzanie o systemach sztucznych  pozostaje bez zmian.

6.

Przed rozpoczęciem segmentu każda para powinna przedłożyć przeciwnikom dwa egzemplarze karty konwencyjnej. W przypadku jej braku każdy problem tłumaczeń może być rozstrzygnięty niekorzystanie dla pary nieposiadającej karty konwencyjnej

7.

Czas na rozegranie 12-rozdaniowego segmentu wynosi 110 minut. Godziny rozpoczęcia poszczególnych segmentów:

 

7.1

w ramach zjazdów 1-3 (round-robin): w sobotę o 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w niedzielę o 9:00, 11:00, 13:30, 15:30; w przypadku większej liczby drużyn w grupie niż 16 dodatkowe dwa mecze zostaną rozegrane podczas III zjazdu w piątek, segmenty rozpoczną się o godz. 15:00, 17:00, 19:30, 21:30;

 

7.2

w ramach zjazdów 4-5 (play-off oraz play-off+baraże): w piątek o 20:00, 22:00, w sobotę o 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:30, w niedzielę o 9:00, 11:00, 13:30, 15:30.

8.

W rozgrywkach obowiązują właściwe regulacje PZBS. W meczach play-off oraz meczach barażowych istnieje możliwość – za zgodą sędziego – ustalenia własnego harmonogramu meczu, z zastrzeżeniem, że nie może się skończyć później niż 30 min. przed następnym meczem (zasady uprzedzania przeciwników o systemach sztucznych pozostają bez zmian – należy uprzedzić obu potencjalnych przeciwników).

9.

Pary stosujące systemy wysoce sztuczne są zobowiązane do przesłania opisów systemów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najpóźniej 2 tygodnie przed meczem, w którym system wysoce sztuczny może zostać zastosowany.

10.

Do 8.11.2021 należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. potwierdzenie udziału drużyny w rozgrywkach (zgłoszenia dokonuje się w OZBS lub WZBS) oraz uzyskać licencję klubową.

11.

Do 10.11.2021 należy wpłacić wpisowe za drużynę (3500 zł na konto PZBS 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692).

12.

Odpowiedzialny za stronę techniczną rozgrywek zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie imprezy, zmiany lokalizacji zjazdów, uszczegółowienie/uzupełnienie komunikatu oraz zawieszenie/odwołanie rozgrywek.

13.

Odpowiedzialnym za sprawy techniczno-merytoryczne (poza uprawnieniami sportowymi przysługującymi Wydziałowi Gier) jest Kierownik Wyszkolenia PZBS.

 

13.1

O kwestiach technicznych, jak np. określenie przekroczenia czasu wybrania przeciwnika (bądź przedłużenia czasu na wybór) decyduje Kierownik Wyszkolenia bądź – w czasie trwania zjazdu - sędzia zawodów.

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Czajkowski

 

 

 

Kierownik Wyszkolenia PZBS