Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Jak założyć klub sportowy?

Spis treści
Jak założyć klub sportowy?
Jak to działa w Wielkopolsce
Protokół zebrania
lista założycieli
uchwały
statut
wniosek o wpis do ewidencji
deklaracja członkowska

pobierz listę założycieli