Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Komisji Klasyfikacyjnej

Komunikat Komisji Klasyfikacyjnej z 12 lutego 2016 r.

 

Zgodnie z pkt. 14 Regulaminu Klasyfikacyjnego rangę turnieju ogólnopolskiego nadaje ZG PZBS. Organizatorów ubiegających się
o przyznanie turniejowi odpowiedniej rangi ogólnopolskiej obliguje się do składania wniosków minimum sześć tygodni przed imprezą. Wniosek powinien być poświadczony przez odpowiedni Wojewódzki ZBS oraz ma zawierać następujące dane:

  • nazwę imprezy;
  • datę i miejsce imprezy;
  • liczbę rozdań przewidzianych w turnieju;
  • przewidywaną liczbę uczestników;
  • średnie WK, rangę turnieju oraz liczbę uczestników z trzech ostatnich edycji tej imprezy;
  • rangę (liczbę gwiazdek) o którą ubiega się wnioskodawca.

W przypadku kongresów i mityngów wnioski muszą zawierać opis wszystkich turniejów (nie tylko turnieju głównego), o których rangę ogólnopolską ubiega się wnioskodawca.

Komisja Klasyfikacyjna uwzględniając podane dane ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od daty wpłynięcia wniosku nadać imprezie odpowiednią rangę. Jeśli KK nie nada rangi w ww. terminie impreza zostanie rozegrana wg. proponowanych przez organizatora zasad.

Wnioski należy składać przez Internet pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Komunikat Komisji Klasyfikacyjnej z 17 lutego 2017 r.

 

W uzupełnieniu komunikatu z 12 lutego 2016 roku (patrz powyżej) o przyznawaniu rangi OTX przez Zarząd PZBS, Komisja Klasyfikacyjna informuje:

W związku z istniejącymi kolizjami przy organizacji imprez ogólnopolskich KK ustala następujące zasady przyznawania rangi poszczególnym zawodom:

– w trakcie rozgrywania otwartych imprez centralnych organizowanych przez PZBS (takich jak: Drużynowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Open, GPPP, GPPT, pierwsze kryterium kadry, itp.) nie jest przyznawana ranga OTX;

– jeżeli w kalendarzu jest już impreza OTX, to nowej imprezie nie jest przyznawana ranga OTX jeśli odległość pomiędzy miejscowościami jest mniejsza niż 3h jazdy samochodem (od tej zasady KK może odstąpić, jeśli np. do tej pory w obu turniejach nie było konfliktu z udziałem tych samych zawodników);

– w przypadku zmiany terminu turnieju przyznana ranga OTX może zostać odebrana.

 

Ponadto do 15 kwietnia danego roku nie są przyjmowane żadne wnioski dotyczące roku przyszłego. Do tego czasu w kalendarzu powinny pojawić się terminy wszystkich imprez centralnych organizowanych przez PZBS na rok przyszły.

Podczas planowania imprezy sugerujmy konsultacje w sprawie terminu zawodów
z sąsiednimi WZBS–ami.

O umieszczeniu w kalendarzu nie zawsze decyduje kolejność zgłoszeń.

Ranga RTX* zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym może być przyznana zamkniętym turniejom będącymi finałami rozgrywek (np. dla finału Grand Prix Województwa). W szczególnych przypadkach KK zastrzega sobie prawo przyznania rangi RTX* otwartym turniejom. W przypadku przyznania rangi RTX/OTX zamkniętym turniejom PKLe przyznaje się wszystkim uczestnikom.

Wnioski należy składać przez internet pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony (poniedziałek, 28 października 2019 13:41)