Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Komisji Klasyfikacyjnej (obowiązuje od 17.11.2021)

Komunikat Komisji Klasyfikacyjnej z 12 lutego 2016 r.

 

Zgodnie z pkt. 14 Regulaminu Klasyfikacyjnego rangę turnieju ogólnopolskiego nadaje ZG PZBS. Organizatorów ubiegających się
o przyznanie turniejowi odpowiedniej rangi ogólnopolskiej obliguje się do składania wniosków minimum sześć tygodni przed imprezą. Wniosek powinien być poświadczony przez odpowiedni Wojewódzki ZBS oraz ma zawierać następujące dane:

  • nazwę imprezy;
  • datę i miejsce imprezy;
  • liczbę rozdań przewidzianych w turnieju;
  • przewidywaną liczbę uczestników;
  • średnie WK, rangę turnieju oraz liczbę uczestników z trzech ostatnich edycji tej imprezy;
  • rangę (liczbę gwiazdek) o którą ubiega się wnioskodawca.

W przypadku kongresów i mityngów wnioski muszą zawierać opis wszystkich turniejów (nie tylko turnieju głównego), o których rangę ogólnopolską ubiega się wnioskodawca.

Komisja Klasyfikacyjna uwzględniając podane dane ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od daty wpłynięcia wniosku nadać imprezie odpowiednią rangę. Jeśli KK nie nada rangi w ww. terminie impreza zostanie rozegrana wg. proponowanych przez organizatora zasad.

Wnioski należy składać przez Internet pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Komunikat Komisji Klasyfikacyjnej z 17 lutego 2017 r.

 

W uzupełnieniu komunikatu z 12 lutego 2016 roku (patrz powyżej) o przyznawaniu rangi OTX przez Zarząd PZBS, Komisja Klasyfikacyjna informuje:

W związku z istniejącymi kolizjami przy organizacji imprez ogólnopolskich KK ustala następujące zasady przyznawania rangi poszczególnym zawodom:

– w trakcie rozgrywania otwartych imprez centralnych organizowanych przez PZBS (takich jak: Drużynowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Open, GPPP, GPPT, pierwsze kryterium kadry, itp.) nie jest przyznawana ranga OTX;

– w przypadku zmiany terminu turnieju przyznana ranga OTX może zostać odebrana.

 

Ponadto do 15 kwietnia danego roku nie są przyjmowane żadne wnioski dotyczące roku przyszłego. Do tego czasu w kalendarzu powinny pojawić się terminy wszystkich imprez centralnych organizowanych przez PZBS na rok przyszły.

Podczas planowania imprezy sugerujmy konsultacje w sprawie terminu zawodów
z sąsiednimi WZBS–ami.

O umieszczeniu w kalendarzu nie zawsze decyduje kolejność zgłoszeń.

Ranga RTX* zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym może być przyznana zamkniętym turniejom będącymi finałami rozgrywek (np. dla finału Grand Prix Województwa). W szczególnych przypadkach KK zastrzega sobie prawo przyznania rangi RTX* otwartym turniejom. W przypadku przyznania rangi RTX/OTX zamkniętym turniejom PKLe przyznaje się wszystkim uczestnikom.

Wnioski należy składać przez internet pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.