Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Komisji Klasyfikacyjnej (obowiązuje od 29.12.2022r.)

 

Warszawa, 29 grudnia 2022r.

Procedura przyznawania rangi OTX

Biuro PZBS odpowiedzialne za Klasyfikację Imprez uzupełnia Komunikat Komisji Klasyfikacyjnej z dnia 12.02.2016r.:

Zgodnie z pkt. 14 Regulaminu Klasyfikacyjnego rangę turnieju ogólnopolskiego nadaje ZG PZBS. Organizatorów ubiegających się o przyznanie turniejowi odpowiedniej rangi ogólnopolskiej obliguje się do składania wniosków minimum sześć tygodni przed imprezą.

Wniosek o nadanie rangi Ogólnopolskiego Turnieju (Indywidualnego, Par lub Teamów – OTI, OTP, OTT; dalej OTX) ma zawierać następujące dane:

 • nazwę imprezy;
 • datę i miejsce imprezy;
 • liczbę rozdań przewidzianych w turnieju;
 • nazwisko sędziego (który zgodnie z Regulaminem Sędziowskim może sędziować imprezę tej rangi);
 • przewidywaną liczbę uczestników oraz liczbę uczestników z ostatnich edycji imprezy;
 • rangę (liczbę gwiazdek) o którą ubiega się wnioskodawca;
 • poświadczenie przez odpowiedni terytorialnie dla imprezy Wojewódzki ZBS.

W przypadku kongresów i mityngów wnioski muszą zawierać opis wszystkich turniejów (nie tylko turnieju głównego), o których rangę ogólnopolską ubiega się wnioskodawca.

W przypadku turniejów rangi GPPP, GPPT, MP, finałów GPP organizator po przyznaniu organizacji zawodów ma obowiązek podpisać Umowę na Organizację Zawodów Centralnych. Brak podpisania umowy będzie skutkować odebraniem danej rangi imprezie.

Po otrzymaniu rangi OTX organizator podaje dane do faktury, zaraz po rozegraniu zawodów przesyła link do wyników na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , najpóźniej w terminie 3 dni (pożądanym jest umieszczenie wyników w dniu zawodów), przesyła wyniki do Cezara (przed zamieszczeniem wyników w systemie CEZAR należy w pliku csv umieścić link do wyników) oraz w terminie 7 dni opłaca fakturę za odpis od turnieju. Jakiekolwiek uchybienia mogą negatywnie skutkować przy przyznawaniu rangi przyszłym turniejom danego organizatora.

Komisja Klasyfikacyjna uwzględniając podane dane ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od daty wpłynięcia wniosku nadać imprezie odpowiednią rangę. Zgodnie z Komunikatem Komisji Klasyfikacyjnej z dnia 17.02.2017r. turnieje rangi OTX nie mogą kolidować z terminami DMP, MP Open, GPPP, GPPT i takie wnioski nie będą rozpatrywane. W innym razie, jeśli po złożeniu prawidłowego wniosku KK nie rozpatrzy wniosku w ww. terminie, impreza zostanie rozegrana wg. proponowanych przez organizatora zasad.

Wnioski o nadanie rangi turnieju należy składać przez pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Komunikat Komisji Klasyfikacyjnej z 17 lutego 2017 r.

 

W uzupełnieniu komunikatu z 12 lutego 2016 roku (patrz powyżej) o przyznawaniu rangi OTX przez Zarząd PZBS, Komisja Klasyfikacyjna informuje:

W związku z istniejącymi kolizjami przy organizacji imprez ogólnopolskich KK ustala następujące zasady przyznawania rangi poszczególnym zawodom:

– w trakcie rozgrywania otwartych imprez centralnych organizowanych przez PZBS (takich jak: Drużynowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Open, GPPP, GPPT, pierwsze kryterium kadry, itp.) nie jest przyznawana ranga OTX;

– w przypadku zmiany terminu turnieju przyznana ranga OTX może zostać odebrana.

 

Ponadto do 15 kwietnia danego roku nie są przyjmowane żadne wnioski dotyczące roku przyszłego. Do tego czasu w kalendarzu powinny pojawić się terminy wszystkich imprez centralnych organizowanych przez PZBS na rok przyszły.

Podczas planowania imprezy sugerujmy konsultacje w sprawie terminu zawodów
z sąsiednimi WZBS–ami.

O umieszczeniu w kalendarzu nie zawsze decyduje kolejność zgłoszeń.

Ranga RTX* zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym może być przyznana zamkniętym turniejom będącymi finałami rozgrywek (np. dla finału Grand Prix Województwa). W szczególnych przypadkach KK zastrzega sobie prawo przyznania rangi RTX* otwartym turniejom. W przypadku przyznania rangi RTX/OTX zamkniętym turniejom PKLe przyznaje się wszystkim uczestnikom.

Wnioski należy składać przez internet pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Komunikat Komisji Klasyfikacyjnej z 12 lutego 2016 r.

 

Zgodnie z pkt. 14 Regulaminu Klasyfikacyjnego rangę turnieju ogólnopolskiego nadaje ZG PZBS. Organizatorów ubiegających się
o przyznanie turniejowi odpowiedniej rangi ogólnopolskiej obliguje się do składania wniosków minimum sześć tygodni przed imprezą. Wniosek powinien być poświadczony przez odpowiedni Wojewódzki ZBS oraz ma zawierać następujące dane:

 • nazwę imprezy;
 • datę i miejsce imprezy;
 • liczbę rozdań przewidzianych w turnieju;
 • przewidywaną liczbę uczestników;
 • średnie WK, rangę turnieju oraz liczbę uczestników z trzech ostatnich edycji tej imprezy;
 • rangę (liczbę gwiazdek) o którą ubiega się wnioskodawca.

W przypadku kongresów i mityngów wnioski muszą zawierać opis wszystkich turniejów (nie tylko turnieju głównego), o których rangę ogólnopolską ubiega się wnioskodawca.

Komisja Klasyfikacyjna uwzględniając podane dane ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od daty wpłynięcia wniosku nadać imprezie odpowiednią rangę. Jeśli KK nie nada rangi w ww. terminie impreza zostanie rozegrana wg. proponowanych przez organizatora zasad.

Wnioski należy składać przez Internet pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.