Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Odpisy od turniejów w JKS

 

W turniejach wymienionych w Jednolitym Kalendarzu Sportowym PZBS z funduszu wpisowego ustala się ryczałtowy odpis na rzecz PZBS (Uchwała nr 21/2022/2021-2025).

(odpis w zł od zawodnika)

Turniej rangi do 39 rozdań od 40 rozdań
OTX**** 10.00
OTX*** 3.00 5.00
OTX** 2.00 3.50
OTX* 1.00 2.00
OTX bez opłat bez opłat

Wprowadza się odpis od turnieju rangi Mistrzostw Polski w wysokości 5.00zł od zawodnika.

W przypadku zawodników niezrzeszonych odpis zostaje podwojony (w OTX oraz MP, o ile niezrzeszeni mogą uczestniczyć w danych MP).

Obowiązuje od 16.02.2022r.