Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała ZG PZBS dot. odpisów z turniejów z JKS

ZG PZBS na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2006 roku zgodnie z pkt. 4 § 48 Regulaminu Zawodów Brydża porównawczego w sprawach finansowych ustalił:

 1. Kwota pieniężna uzyskana z opłat wpisowego tworzy fundusz wpisowy turnieju.

  W turniejach wymienianych w Jednolitym Kalendarzu Sportowym (JKS) PZBS z funduszu wpisowego ustala się ryczałtowy odpis na rzecz PZBS

    Turniej par
  Odpis w zł od pary
  Turniej teamów
  Odpis w zł od teamu 
  Turniej indywidualny
  Odpis w zł od zaw. 
  Turniej jednosesyjny 5 10 2
  Turniej wielosesyjny 10 20 5

  Podział tak ustalonego odpisu wynosi: 50 % na rzecz ZG PZBS i na 50 % na rzecz właściwego WZBS.

 2. Organizator turnieju jest zobowiązany do przekazania kwot należnych ZG PZBS i właściwemu WZBS w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy. Przy przelewie bankowym liczy się data wpływu na właściwe konto.

  Brak wpłaty na rzecz ZG PZBS w podanym wyżej terminie oznacza, że:

  • nie będą zaliczone punkty klasyfikacyjne (pkl) uczestnikom turnieju w CBD PZBS

  • organizator turnieju traci prawo do ubiegania się o włączenie imprezy do JKS w następnym roku.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku

Poprawiony (piątek, 24 stycznia 2014 09:44)