Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Techniczny Eliminacji OOM 2017

 1. Sędziowie poszczególnych kotłów są zatwierdzani przez Główną Komisję Sędziowską.
 2. W eliminacjach rozgrywa się 40 rozdań, na które składają się dwa segmenty 1-20.
 3. 3. Przyjmuje się następujące schematy przeprowadzenia rozgrywek za obowiązujące:
  1. 15 i więcej stolików

   cztery sesje „na piątkach” bez powtórzeń; w miarę możliwości z przygotowanym rozstawieniem metodą pętelkową; nie dopuszcza się dzielenia rozdań pomiędzy stołami,

  2. 13 i 14 stolików

   uwagi jak wyżej, z tym że stosujemy Howella odpowiednio na 6 lub 8 par w ostatnim sektorze (potrzeba więc minimum 6 pełnych kompletów kart, czyli 12 kompletów z pudełkami o numerach 1-20),

  3. 12 stolików

   należy zagrać rotacją jak dla 11 stolików z tym, że należy dostawić dodatkowy stolik sprzężony do dowolnego stolika z dwoma parami ruchomymi; potrzebne są minimum 2 pełne komplety 40 rozdaniowe (stolik sprzężony posiada własny komplet),

  4. 11 stolików

   21 rundowy Howell, 2 rozdania w rundzie, gdzie zamiast kompletu nr 21 obie pary mogą mieć pauzę,

  5. 10 stolików

   dwie sesje na piątkach, a następnie linie które nie grały na siebie (dwie grupy po 10 par) grają pełnego, 9 rundowego Howella w dwóch grupach (wyjątkowo razem 38 rozdań),

  6. 7, 8 i 9 stolików

   13 rundowy Howell, 3 rozdania w rundzie (wyjątkowo razem 39 rozdań).

 4. Po konsultacji z Komisją Organizacji Imprez Młodzieżowych możliwe jest przyjęcie innego schematu rozgrywek, jeśli Komisja wyrazi na niego zgodę.
 5. Sędzią Głównym całych eliminacji jest Aleksander Krych.
Marcin Wasłowicz

Poprawiony (wtorek, 07 marca 2017 21:46)