Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej

 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia eliminacji do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej (zwanymi dalej EOOM) w brydżu sportowym.
 2. Organizatorem EOOM jest Polski Związek Brydża Sportowego, a Sędzią Głównym całych eliminacji jest Aleksander Krych (tel. 507 058 582)
 3. Uczestnikami EOOM mogą być wyłącznie pary dziewcząt lub chłopców (niedopuszczane są pary mieszane) w wieku 16-18 lat. Para nie musi składać się z zawodników z tych samych klubów, województw czy stref. Nie przewidujemy dopuszczania do rozgrywek zawodników młodszych.
 4. Eliminacje odbywają się w czterech strefach: NW, NE, SW i SE. Szczegółowy podział obejmujący województwa przypisane do każdej ze stref, organizatorów lokalnych oraz numery kontaktowe znajdą się w osobnym Komunikacie Organizacyjnym EOOM 2017.
 5. Pary składające się z zawodników z tej samej strefy mogą wystąpić w wyłącznie w swojej strefie zaś parom międzystrefowym przysługuje prawo startu w strefie jednego z zawodników.

  W przypadkach szczególnych gdy jakaś para nie będzie mogła wystartować w eliminacjach w swojej strefie na wniosek pisemny zainteresowanych zawodników jest możliwość rozważenia dopuszczenia zawodników do zagrania w eliminacjach w innej strefie. Wnioski proszę wysyłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 6. Sędziów poszczególnych stref delegowanych przez organizatorów lokalnych zatwierdza Główna Komisja Sędziowska PZBS.
 7. W eliminacjach należy rozegrać 40 rozdań. Proponuje się rundy 2-rozdaniowe z możliwie największym wymieszaniem wśród wszystkich uczestników.
 8. Sposób przeprowadzenia turnieju, wysłania wyników oraz uwagi dotyczące zrównoważania zostaną opublikowane w osobnym Komunikacie Technicznym EOOM 2017 (zał. nr 1 do niniejszego dokumentu).
 9. Z każdego województwa do finału awansuje przynajmniej jedna para zawodniczek i zawodników pod warunkiem, że dane województwo wystawi przynajmniej dwie pary w danej konkurencji (dziewcząt lub chłopców) reprezentujące je w eliminacjach. Na potrzeby niniejszego punktu para, która reprezentuje województwo, to para, w której obaj zawodnicy są z tego samego WZBS.
 10. Z zachowaniem zasady opisanej w punkcie 9. niniejszego regulaminu, do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej z każdej strefy awansuje:
  • 5 najwyżej sklasyfikowanych par dziewcząt,
  • 10 najwyżej sklasyfikowanych par chłopców.
 11. Braki wynikające z niewykorzystania limitu przez strefę lub wycofania się par, które wywalczyły awans, zostaną uzupełnione przez Przewodniczącego KOIMi będzie to decyzja ostateczna.
 12. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do KOIM PZBS.
Adrian Bakalarz
Przewodniczący
Komisji Organizacji Imprez
Młodzieżowych PZBS
 
Witold Stachnik
Prezes
Polskiego Związku Brydża Sportowego

Poprawiony (wtorek, 07 marca 2017 11:04)