Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Szczegółowy Regulamin XXXV Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej

Tęgoborze, Hotel*** Litwiński, 15-18 czerwca 2022

Organizatorem Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej (MPMSz) jest: Małopolski Związek Brydża Sportowego przy współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego.

1. Cel Mistrzostw

1.1 Popularyzacja brydża sportowego w środowisku młodzieży szkolnej, która dzięki rozwojowi swoich zainteresowań potrafi spędzić wolny czas z dala od wszelkich zjawisk patologii społecznej;

1.2 Integracja środowiska młodzieży o zainteresowaniach brydżowych

1.3 Rozwijanie rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych: młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca;

1.4 Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Młodzieży Szkolnej oraz najlepszych województw, klubów i szkół w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

2. Uczestnicy

2.1. W XXXIV Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej mogą startować uczniowie i uczennice szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym tegoroczni maturzyści).

2.2. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać ważną legitymację szkolną.

2.3. Zobowiązuje się uczestników do przestrzegania zakazu spożywania alkoholu pod każdą postacią oraz palenia tytoniu (w tym używania e-papierosów) w miejscu i otoczeniu rozgrywek. Wszelkie uchybienia w tym wymiarze skutkować mogą surowymi karami, włącznie z natychmiastowym usunięciem z Mistrzostw oraz skierowaniem wniosku do Wydziału Dyscypliny PZBS.

2.4. Mistrzostwa – rozgrywki, zakwaterowanie, wyżywienie – odbywają się w Hotelu *** Litwiński w Tęgoborzu. Całkowity koszt udziału wynosi 350 zł od osoby – od kolacji w środę do obiadu w sobotę. Cena obowiązuje dla zgłoszeń dokonanych nie później niż 1 czerwca 2022. Po przekroczeniu tego terminu – koszt udziału wynosić będzie 380 zł od osoby. Zgłoszenia według załącznika „Druk Zgłoszenia MPMS 2022” należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.5. Wszystkie ekipy muszą mieć na czas przejazdu i trwania zawodów prawnego opiekuna (ukończone 21 lat) mianowanego przez organ delegujący (WZBS, Dyrektor Szkoły, Klub, itp.).

2.6. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez Małopolski Związek Brydża Sportowego i Polski Związek Brydża Sportowego do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz nie ubezpiecza uczestników i osób towarzyszących od nieszczęśliwych wypadków - w tym od pandemii w czasie trwania mistrzostw.

3. System rozgrywek

3.1 Zawody zostaną rozegrane w czterech konkurencjach w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3.2 W ramach Mistrzostw planuje się rozegranie 4 konkurencji w każdej z kategorii wiekowych (szkolnych):

 1. Turniej par mikstowych (na zapis maksymalny) – 30 rozdań
 2. Turniej par open (na zapis maksymalny) – 40 rozdań eliminacyjnych (4*10) oraz 22-26 rozdań finałowych. Wynik eliminacji stanowić będzie 40% wyniku końcowego, a wynik finału – 60% wyniku końcowego.
 3. Turniej teamów – 6 rund eliminacyjnych po 6 rozdań oraz ćwierćfinały (8 rozdań), półfinały (8 rozdań) i finał oraz mecz o 3. miejsce ( 12 rozdań) W turnieju teamów mogą uczestniczyć zespoły złożone z 4 zawodników. W wyjątkowych przypadkach sędzia może dopuścić do udziału drużyny 5-cio lub 6-cioosobowe (w celu umożliwienia gry wszystkim zawodnikom). Organizatorzy zapewniają medale i puchary dla 4 osób z teamów, które zajęły I , II, III miejsce. Po zakończeniu eliminacji, drużyna z 1. miejsca wybiera rywala ćwierćfinałowego spośród drużyn z miejsc 5-8, następnie wyboru dokonują kolejno drużyny z miejsc 2. i 3. spośród niewybranych jeszcze drużyn z miejsc 5-8. Ostatnia para tworzy się automatycznie. Zwycięzca eliminacji – po zapoznaniu się z parami meczów ćwierćfinałowych – dokonuje ponadto wskazania potencjalnego rywala w półfinale. W meczach fazy play-off (ćwierćfinały, półfinały, finał i mecz o trzecie miejsce) ustala się c/o dla drużyn wyżej klasyfikowanych po eliminacjach w wysokości 40% różnicy VP po eliminacjach przeliczonych na IMP.
 4. Turniej par dziewcząt (na zapis maksymalny) – 22-26 rozdań

3.2 W kategorii szkół podstawowych każdy zawodnik z pary lub teamu jest reprezentantem szkoły podstawowej.

3.3 Planuje się, że gdy do każdego z turniejów zgłosi się co najmniej 10 par/teamów w każdej kategorii, to rozgrywany będzie oddzielnie turniej dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

3.4 Jeżeli liczba par lub teamów będzie niewystarczająca do podziału na kategorie, to rozegrany zostanie jeden wspólny turniej dla obu kategorii, a medale zostaną przyznane z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

4. Współzawodnictwo

W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej będzie prowadzona punktacja w kategoriach województw, klubów i szkół na następujących zasadach:

4.1. Podstawą naliczania punktów w kategoriach województw, klubów i szkół (z podziałem na podstawowe i ponadpodstawowe) jest suma punktów zdobytych przez wszystkie zawodniczki i zawodników we wszystkich konkurencjach Mistrzostw;

4.2. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwa lub więcej klubów lub szkół, o kolejności decyduje wyższa lokata najlepszej pary Turnieju Par Open na Zapis Maksymalny, grającej w pełnym składzie klubowym lub szkolnym.

4.3 Punkty w poszczególnych konkurencjach wyliczane będą według następującego wzoru: w turniejach par – liczba startujących x3 z obniżką o 4 do połowy startujących par włącznie i dalej z obniżką o 2; w turnieju teamów – liczba startujących x6 z obniżką o 8 do połowy startujących teamów włącznie i dalej z obniżką o 4.

4.4 Premie za czołowe miejsca we wszystkich konkurencjach: 10-8-6-5-4-3-2-1

5. Sędziowie

5.1. W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej mają zastosowanie właściwe przepisy PZBS.

5.2. W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej decyzje sędziego głównego są ostateczne.

6. Nagrody

6.1. Zawodnicy klasyfikowani w poszczególnych konkurencjach na miejscach 1-3 otrzymają medale, puchary i dyplomy w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

6.2 Trzy pierwsze szkoły podstawowe i i trzy pierwsze szkoły ponadpodstawowe otrzymają puchary.

6.3 Kluby, które zdobędą trzy pierwsze miejsca – otrzymają puchary (bez podziału na kategorie szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

7. Postanowienia końcowe

7.1 Wszyscy uczestnicy powinni stosować się do bieżących wymogów związanych z COVID-19.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek oraz zmian w regulaminie w zależności od ilości zgłoszeń.

,p>7.3 Koordynator mistrzostw: Marcin Kuflowski tel. 507.065.495, e-mail: [email protected] ZAWODÓW

środa, 15 czerwca 2022

 • godz. 17:00 turniej par mikstowych, 1 sesja (10 rozdań)
 • godz. 18:30 kolacja
 • godz. 19:00 EX-1 (22-24 rozdania)
 • godz. 19:15 turniej par mikstowych, 2 sesja (10 rozdań)
 • godz. 20:45 turniej par mikstowych, 3 sesja (10 rozdań)

czwartek, 16 czerwca 2022

 • godz. 08:00 śniadanie
 • godz. 09:30 rozpoczęcie Mistrzostw
 • godz. 09:45 turniej par open – eliminacje, 1 sesja (10 rozdań)
 • godz. 11:10 turniej par open – eliminacje, 2 sesja (10 rozdań)
 • godz. 12:35 turniej par open – eliminacje, 3 sesja (10 rozdań)
 • godz. 14:00 obiad
 • godz. 15:00 turniej par open – eliminacje, 10 rozdań, 4 sesja (10 rozdań)
 • godz. 16:30 czas wolny
 • godz. 18:00 kolacja
 • godz. 18:45 turniej par open – finał, 26 rozdań dla szkół ponadpodstawowych (14 par)
 • godz. 19:00 open – finał, 22 rozdania dla szkół podstawowych (12 par)

piątek, 17 czerwca 2022

 • godz. 08:00 śniadanie
 • godz. 09:30 turniej teamów – eliminacje, 5 rund (30 rozdań)
 • godz. 14:00 obiad
 • godz. 15:00 turniej teamów – eliminacje, 6 runda (6 rozdań, wg wyników bieżących)
 • godz. 16:00 turniej teamów, 1/4 finału (8 rozdań)
 • godz. 17:15 turniej teamów, 1/2 finału (8 rozdań)
 • godz. 16:00 czas wolny dla zawodników, którzy odpadli z rywalizacji
 • godz. 18:15 kolacja
 • godz. 19:00 EX-2 (22-24 rozdania)
 • godz. 19:30 turniej teamów, finał i o 3 miejsce (12 rozdań)

sobota, 18 czerwca 2022

 • godz. 08:00 śniadanie
 • godz. 09:00 turniej par dziewcząt – 22-26 rozdań
 • godz. 09:00 EX-3
 • godz. 12:30 obiad
 • godz. 13:15 uroczyste zakończenie Mistrzostw i wręczenie trofeów