Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół

Wądzyn, 1-3 grudnia 2023

Organizatorem Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół (DMPS) jest Uczniowski Klub Sportowy Gol Brodnica, przy współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego oraz Kujawsko-Pomorskim Związkiem Brydża Sportowego.

 1. Cel organizacji DMPS
  1. Popularyzacja brydża sportowego w środowisku młodzieży szkolnej, która dzięki rozwojowi swoich zainteresowań sportami umysłowymi potrafi spędzać wolny czas z dala od zjawisk patologii społecznej.
  2. Integracja środowiska młodzieży o zainteresowaniach brydżowych.
  3. Wyłonienie mistrzów, wicemistrzów i drugich wicemistrzów Polski w kategorii szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
  4. Promowanie szkół, w których panuje przyjazny klimat dla uprawiania dyscypliny brydż sportowy.
 2. Założenia organizacyjne
  1. W DMPS rozgrywane są oddzielne turnieje dla kategorii szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
  2. Każdą szkołę ma prawo reprezentować jedna drużyna 4-6 osobowa lub dwie drużyny 4 osobowe.
  3. Wszyscy zawodnicy w drużynie oraz każdej parze uczęszczają do tej samej szkoły.
 3. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa
  1. DMPS odbywają się w Ośrodku Wypoczynkowym “Półwysep Wądzyn”, adres: Wądzyn 39, 87-327 Wądzyn.
  2. Zgłoszenia należy wysyłać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie:
   • do 15 XI z podaniem liczby drużyn i przewidywanej liczby zawodników,
   • do 24 XI z podaniem składów osobowych drużyn.
  3. Zgłoszenia drużyny dokonuje szkoła, klub lub WZBS. W przypadku zgłoszenia drużyny przez WZBS niezbędna jest zgoda Szkoły, którą reprezentuje, na publikację jej nazwy w wynikach; Szkoła potwierdza, że wszyscy zgłoszeni zawodnicy są jej uczniami. Druk zgłoszenia.
  4. Podczas pobytu każda drużyna musi mieć prawnego opiekuna (ukończone 21 lat).
  5. Koszt uczestnictwa (wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę i 2 noclegi) wynosi 350 zł od zawodnika i opiekuna.
  6. Poprzez uczestnictwo zawodnicy i opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla celów szeroko rozumianej promocji dyscypliny brydż sportowy. Załącznik RODO.
  7. Wszyscy zawodnicy muszą mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.
  8. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie odpowiada za rzeczy zaginione.
  9. Mile widziane jest, by pary/drużyny z tej samej szkoły występowały w jednolitych koszulkach/bluzach nawiązujących do reprezentowanej szkoły.
 4. Format DMPS
  1. W turnieju drużynowym szkół średnich:
   • 6 drużyn – 13 rund po 5 rozdań (podwójne round-robin i 3 rundy w zamkniętych finałach)
   • 7-8 drużyn - 10 rund po 8 rozdań (round-robin i 3 rundy w zamkniętych finałach)
   • 9-10 drużyn - 12 rund po 6 rozdań (round-robin i 3 rundy w zamkniętych finałach)
   • 11-12 drużyn - 14 rund po 5 rozdań (round-robin i 3 rundy w zamkniętych finałach)
   • 13-14 drużyn - 16 rund po 5 rozdań (round-robin i 3 rundy w zamkniętych finałach)
   • powyżej 14 drużyn – o ostatecznej liczbie rund decyduje Sędzia Główny.

   Schemat rozgrywek turnieju drużynowego szkół podstawowych będzie podobny do schematu rozgrywek turnieju drużynowego szkół średnich, ale zostanie podany po zamknięciu zgłoszeń przez Sędziego Głównego.

  2. Turniej par zostanie rozegrany na dystansie około 42 rozdań – trzy sesje po 14 rozdań na zapis maksymalny (uzależnione od liczby par – ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego).
  3. Liczba rozdań w turniejach szkół podstawowych może być mniejsza niż w turniejach szkół ponadpodstawowych.
 5. Punktacja długofalowa
  1. Klasyfikacja szkół jest tworzona poprzez zsumowanie punktów PDF.
  2. W klasyfikacji szkół liczy się wynik najwyżej sklasyfikowanego teamu oraz dwóch najwyżej sklasyfikowanych par.
  3. Wzór na liczbę PDF dla każdego teamu w turnieju drużynowym:
   zgodnie z następującym wzorem:
   T = 6*(n-k) + 2
   Gdzie:
   n – liczba startujących drużyn
   k – miejsce drużyn
  4. Wzór na liczbę PDF dla pary w turnieju par:
   zgodnie z następującym wzorem:
   P = 2*(n-k) + 2
   Gdzie:
   n – liczba startujących par
   k – miejsce pary
 6. Sędziowanie i restrykcje
  1. turniejach obowiązują aktualne przepisy PZBS, w tym: Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Decyzje Organizacji Nadzorującej, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Zasady Alertowania.
  2. W żadnej fazie turnieju nie dopuszcza się stosowania systemów żółtych ani konwencji brązowych.
  3. Wyniki meczów są przeliczane na VP wg ułamkowej tabeli WBF.
  4. Za pauzę w turnieju drużynowym przyznaje się 12 VP, a w turnieju par średnią z pozostałych rozdań.
  5. W przypadku konieczności rozdzielenia miejsc dzielonych (medal, awans) w turnieju teamów stosuje się kolejno kryteria:
   • suma VP zdobyta we wszystkich bezpośrednich pojedynkach rozegranych do tej pory
   • większa różnica IMP zdobytych i straconych w danej fazie,
   • losowanie.

   W przypadku jednakowej liczby PDF w klasyfikacji szkół, wyższe miejsce zajmuje szkoła, której pierwsza drużyna była wyżej w turnieju drużynowym.

   Różnicowanie lokat w turnieju par zgodnie z § 45 Regulaminu Zawodów PZBS.
    
  6. Podczas trwania rundy grającym zawodnikom zabrania się korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych, również poza salą gry.
   Sędzia Główny może czasowo znosić ten zakaz.
  7. W turnieju drużynowym podczas trwania rundy grający zawodnicy nie opuszczają sali gry bez zgody Sędziego. Po zakończeniu rundy zawodnicy powinni opuścić salę gry do czasu wyznaczonej godziny zajmowania miejsc do rundy kolejnej.
  8. Opiekunowie oraz niegrający zawodnicy nie przebywają w sali gry podczas trwania rundy, chyba że za zgodą lub na polecenie Sędziego.
   Sędzia może nie wyrazić na to zgody bez podawania przyczyny.
  9. Sędzią Głównym DMPS jest Paweł Szymaszczyk.
  10. Decyzje Sędziego Głównego z zakresu stosowania prawa brydżowego są ostateczne.
 7. Nagrody
  1. Za pierwsze 3 miejsca w turniejach rozgrywanych w ramach DMPS, zawodnicy otrzymują medale, z zastrzeżeniem ograniczenia podanego w punkcie 2.3.
   Medalu za turniej drużynowy nie otrzymują zawodnicy, którzy rozegrali mniej niż ⅓ rozdań przewidzianych do rozegrania przez ich drużynę.
  2. 8 najlepszych szkół podstawowych i ponadpodstawowych wg punktacji długofalowej otrzyma puchary.
  3. Zwycięzcy turnieju drużynowego szkół ponadpodstawowych otrzymują 75 PKL, a szkół podstawowych 60 PKL, zwycięzcy turniejów par w ramach DMPS otrzymują odpowiednio 60 i 50 PKL.
 8. Postanowienia końcowe
  1. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, dopuszcza się dostosowanie harmonogramu i/lub formatu zawodów w stopniu niezbędnym do terminowego i sprawiedliwego przeprowadzenia zawodów.
  2. Kwestie sporne oraz nieobjęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z przedstawicielem Organizatora. 
 9. Harmonogram

Piątek, 1 grudnia

16:30 – Weryfikacja

17.00 – Turniej drużynowy - sesja 1

18:30 – kolacja

19:30 – Turniej drużynowy - sesja 2

Sobota, 2 grudnia

08:00 – śniadanie

09:00 – Turniej drużynowy - sesja 3

13:00 – obiad

15:00 – Turniej drużynowy - sesja 4

18:00 – kolacja

19:00 – Turniej par – sesja 1

Niedziela, 3 grudnia

07:30 – śniadanie

08:30 – Turniej par – sesja 2 i 3

12:45 – obiad

13:45 – ceremonia wręczenia trofeów, zakończenie DMPS