Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Indywidualne Mistrzostwa Polski (obowiązuje do końca roku 2015)

Spis treści
Indywidualne Mistrzostwa Polski (obowiązuje do końca roku 2015)
Regulamin
Prezentacja

Regulamin

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski (IndMP) mają na celu wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski.
 2. IndMP są imprezą otwartą.
 3. Organizatorem IndMP jest klub ZG – BridgeNET.
 4. W IndMP mają zastosowanie: MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Regulamin Sportowy BridgeNET oraz niniejszy regulamin.
 5. Wpisowe do turnieju kwalifikacyjnych wynosi 8 zł, ulgowe – 4 zł.
 6. Wpisowe w turnieju finałowym wynosi 24 zł., ulgowe – 12 zł.
 7. Załącznikiem do niniejszego regulaminu będzie coroczny komunikat.

II. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. W IndMP odbędzie się 11 turniejów eliminacyjnych rozgrywanych na platformie BBO w klubie BridgeNET.
 2. IndMP będą obliczane na zapis maksymalny.
 3. W turnieju eliminacyjnym zdobywa się punkty klasyfikacyjne według zasady:
  1. I miejsce = 30 pkl
  2. dalej obniżka o 1
  3. jeśli średnia WK będzie wynosić >2,5, to premia za czołowe miejsca wynosi odpowiednio 10, 5, 3, 2, 1.
 4. Punktacja długofalowa odbywa się na zasadzie „wyścigu pkli”.
 5. Każdemu zawodnikowi zalicza się jego 8 najlepszych wyników.
 6. Finał będzie się składać z 80 zawodników:
  1. 45 zawodników – z awansu
  2. 30 zawodników – ze współzawodnictwa w kategorii open wg danych na 31 sierpnia danego roku.
  3. 5 zawodników – z dziką kartą w gestii Prezesa PZBS.
 7. Finał rozgrywany będzie w uzgodnionych ośrodkach na terenie całej Polski.
 8. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio mistrza i wicemistrzów Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 9. W IndMP obowiązuje jeden system licytacyjny ogłoszony w klubie BridgeNET. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania odzywki, sekwencji jako błędnej informacji.
 10. Nie alertuje się jakiejkolwiek odzywki.
 11. Wszyscy zawodnicy finału zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego.

III. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 3 grudnia 2013 roku.
Marian Wierszycki

Przewodniczący Komisji
Regulaminów Sportowych
Rudolf Borusiewicz

Wiceprezes PZBS
Radosław Kiełbasiński

Prezes PZBS