Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Drużynowe Mistrzostwa Polski U-12/U-15/U-20 Online 2020

Tak dla brydża młodzieżowego

Regulamin rozgrywek

 1. Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski Online 2020 rozgrywane będą na platformie BBO. Ich celem jest popularyzacja brydża sportowego i rywalizacji sportowej w duchu fair play oraz promowanie aktywności brydżowej w internecie wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Brydża Sportowego, koordynatorem rozgrywek jest Koordynator Zarządu ds. Młodzieży Marcin Kuflowski, a właściwe regulaminy PZBS stosuje się odpowiednio.
 2. Trzy najlepsze drużyny w każdej z kategorii wiekowych otrzymają tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski online 2020, a zawodnicy tych drużyn – medale.
 3. Dla zawodników najlepszych drużyn przyznane zostaną PKL-e w wysokości 80% PKL-i należnych za zwycięstwo w turnieju drużynowym Mistrzostw Polski Młodzików U-15 i U-12, tj. 24 PKL za I miejsce z dalszą obniżką, oraz Mistrzostw Polski Juniorów U-20, tj. 48 PKL za I miejsce z dalszą obniżką.
 4. W rozgrywkach może wziąć udział każda drużyna, która wniesie jednorazową opłatę startową w wysokości 50 zł za całe rozgrywki. Opłaty startowe w całości są przeznaczone na dofinansowanie książkowych nagród rzeczowych dla wszystkich drużyn, które rozegrają komplet przewidzianych meczów.
 5. W kategorii U-12 mogą grać zawodnicy urodzeni 1 stycznia 2008 i później. W kategorii U-15 – zawodnicy urodzeni 1 stycznia 2005 i później. W kategorii U-20 – zawodnicy urodzeni 1 stycznia 2000 i później.
 6. Każdy zawodnik, a nawet cała drużyna, może być zgłoszony do więcej niż jednej kategorii wiekowej. Ograniczenie wiekowe jest tylko „górą”. Młodsi zawodnicy mogą grać w starszych kategoriach wiekowych.
 7. Składy drużyny powinny liczyć maksymalnie 6 zawodników i trenera (opiekuna). W wyjątkowych przypadkach (głównie najmłodsze drużyny) koordynator rozgrywek może wyrazić zgodę na udział większej liczby, przy czym max. 8 zawodników.
 8. Zgłoszeń należy dokonywać do 10 maja na adres e-mail koordynatora rozgrywek: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. poprzez wysłanie składu drużyny w formacie zawierającym następujące dane zawodników: (1) imię i nazwisko, (2) PID, (3) WK, (4) nick BBO (wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu), potwierdzonego wpłatą opłaty wpisowej na konto Polskiego Związku Brydża Sportowego: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692.
 9. Rozgrywki odbywać się będą z podziałem na dwie fazy: grupową, w której każda z drużyn rozegra co najmniej 5 meczów w systemie każdy z każdym, oraz 3 mecze fazy pucharowej play-off (lub turnieju Swiss).
 10. Ustala się długość meczów grupowych w kategoriach U-12 i U-15 na 12 rozdań, a w U-20 – 16 rozdań. Za zgodą przedstawicieli obu drużyn – możliwe jest podzielenie meczu na 2 segmenty (odpowiednio: 2x6 lub 2x8 rozdań).
 11. Liczebność grup uzależniona będzie od ilości zgłoszeń, niemniej przyjmuje się, że grupy będą 6-8-zespołowe. Długość fazy play-off powiązana będzie bezpośrednio z ilością zgłoszeń oraz długością rundy eliminacyjnej. Przyjmuje się, że faza play-off rozpocznie się od ćwierćfinałów.
 12. Rozstawienie drużyn do grup nastąpi metodą pętelkową w oparciu o średnie WK zawodników zgłoszonych do drużyny. W przypadku drużyn o WK=0 (lub innym równym) – przydział do grup będzie ustalany losowo. Po przydzieleniu drużyn do grup, zostanie przygotowany i udostępniony na stronie www.pzbs.pl pełny harmonogram meczów fazy grupowej.
 13. Dopuszcza się możliwość kooptacji drużyn(-y) w trakcie trwania 1. lub 2. kolejki rozgrywek celem uzupełnienia składów grup do równych liczb parzystych w poszczególnych grupach. Wówczas mecze zaległe mogą być rozegrane w terminie uzgodnionym z koordynatorem rozgrywek.
 14. Osobami odpowiedzialnymi za ustalanie terminów rozgrywania meczów są trenerzy (opiekunowie) lub wyznaczeni przez nich kapitanowie drużyn, a za przygotowanie meczu na BBO – trener (opiekun) lub kapitan drużyny gospodarzy, chyba że zainteresowani umówią się inaczej.
 15. Podczas meczu rozgrywanego na BBO zaleca się wyłączyć (odznaczyć) funkcje: rozmów graczy z kibicami i barometr (aby wynik meczu nie był widoczny podczas jego rozgrywania). Jeśli zainteresowane strony się zgodzą, można wyłączyć opcje kibicowania oraz zgody na cofanie ruchów (undo).
 16. Wynik meczu należy przesłać na adres e-mail koordynatora rozgrywek: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , najlepiej wraz z linkiem do zapisu meczu (przy użyciu narzędzia BridgeHands na BBO). Za podanie wyniku odpowiada trener (opiekun) drużyny zwycięskiej (w przypadku remisu – gospodarz meczu), który w korespondencji e-mail wpisuje również adres e-mail kapitana drużyny przeciwnej (przegranej).
 17. Wynik rozegranego meczu należy zgłosić niezwłocznie, ale nie później niż 24 godziny po jego zakończeniu, przy czym najpóźniej w ostatnim dniu rozgrywania danej kolejki.
 18. Drużyny, które nie zakwalifikują się do play-off lub odpadną w ćwierćfinale (jeśli ćwierćfinał będzie rozegrany), mają prawo uczestnictwa w turnieju Swiss, z naliczeniem połowy zdobytych w eliminacjach VP (drużyny odpadające w ćwierćfinale otrzymają wyrównanie 12 VP za pierwszą nierozegraną rundę Swiss).
 19. W fazie play-off mecze rozgrywane będą na dystansie:

  • w kategoriach U-12 i U-15: 2x12 rozdań (ćwierćfinały oraz mecz o 3 miejsce), 3x12 rozdań (półfinały i finał). Poszczególne segmenty fazy play-off nie muszą odbywać się tego samego dnia.
  • w kategorii U-20: 2x16 rozdań (ćwierćfinały oraz mecz o 3 miejsce), 3x16 rozdań (półfinały i finał). Poszczególne segmenty fazy play-off nie muszą odbywać się tego samego dnia.
 20. Szczegółowe zasady kojarzenia rywali do play-off zostaną opracowane w oparciu o liczbę zgłoszeń, po zatwierdzeniu schematu rozgrywek, i ogłoszone najpóźniej przed rozpoczęciem 2. kolejki meczów grupowych.
 21. Harmonogram fazy grupowej:

  • 11 maja – 17 maja – 1. kolejka
  • 18 maja – 24 maja – 2. kolejka
  • 25 maja – 1 czerwca – 3. kolejka
  • 2 czerwca – 8 czerwca – 4. kolejka
  • 9 czerwca – 15 czerwca – 5. kolejka
  • Kolejne terminy uzależnione są od ilości zgłoszeń i ostatecznego systemu rozgrywek
  • Planowane zakończenie Mistrzostw – nie później niż 10 lipca
 22. Ustala się sugerowane dni i pory rozgrywania meczów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  • Kategoria U-20: wtorki – początek meczu między 15:00 a 20:00
  • Kategoria U-15: czwartki – początek meczu między 15:00 a 18:00
  • Kategoria U-12: środy – początek meczu między 15:00 a 18:00
  • Termin rezerwowy I: piątki – początek meczu między 16:00 a 19:00
  • Termin rezerwowy II: sobota – początek meczu między 10:00 a 14:00
  • Inne terminy ustalone między drużynami muszą być zgłoszone do koordynatora rozgrywek przed wyznaczonym terminem podstawowym
 23. Sprawy sporne przy stole powinny być – w miarę możliwości – załatwiane przez trenerów (opiekunów) obu drużyn, którzy powinni być „przy stole” podczas rozgrywanych meczów. W przypadkach wymagających interwencji sędziowskich (w tym w uzasadnionych podejrzeniach popełnienia wykroczeń etycznych), należy kontaktować się pisemnie z koordynatorem rozgrywek na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 24. PKL otrzymują wszyscy uczestnicy (wszystkie teamy). Zwycięzca Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików U-15 i U-12 otrzymuje 25 PKL. Zwycięzca Mistrzostw Polski Juniorów U-20 50 PKL.

  • Do obliczeń używa się kalkulatora http://pzbs.pl/sedziowie/pkl/pkle2020.php, przyjmując liczbę uczestników jako dwukrotność liczby miejsc, o której mowa w punkcie b, i przyznaje się PKL-e z górnej połowy tak otrzymanego zestawienia.
 25. Wszelkie sytuacje związane z etyką gry (zwłaszcza powtarzające się), które mogą budzić uzasadnione wątpliwości, że korzystano z nielegalnych informacji – będą karane nie tylko w ramach prowadzonych Mistrzostw, ale również dyscyplinarnie.

Witold Stachnik

(-)

Prezes Zarządu PZBS

Marcin Kuflowski

(-)

Koordynator Zarządu ds. Młodzieży

Załączniki do regulaminu:

 1. Formularz zgłoszeniowy drużyny
 2. Instrukcja założenia meczu na BBO