Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania nr 30 Zarządu PZBS

22 czerwca, 2020, godz. 16:00 – 19:30

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Marek Małysa, Marcin Wasłowicz, Lena Leszczyńska (od 16:13), Jacek Grzelczak, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski, Adrian Bakalarz (od 16:10), Artur Wasiak, Michał Klichowicz (od 16:15) – Przewodniczący Rady Sędziów, i Beata Madej – Dyrektor Biura.

 1. Prezes zaproponował odwieszenie uchwały nr 20/2020/2016– 2020 w połączeniu z wprowadzeniem w życie otrzymanych zaleceń z GIS. Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę, że Generalny Inspektor Sanitarny zapoznał się dokładnie z przesłanym dokumentem oraz materiałami, a następnie wprowadził bardzo dużo zmian – wiele z wymogów wykreślając, ale też niestety część zasad zaostrzając. Aktualnie najbardziej kłopotliwy jest obowiązek maseczek i rękawiczek przy jednoczesnym zakazie przyłbic i jednym komplecie na każdy stół (wymagania te złagodzono 3 lipca). Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie nad odwieszeniem rozgrywek klubowych, okręgowych i regionalnych.

  Uchwała nr 29/2020/2016– 2020

  1. Zarząd z dniem 23 czerwca 2020 r. zmienia zalecenia wprowadzone uchwałą nr 11/2020/2016– 2020, a później przedłużone uchwałami 14/2020/2016– 2020 i 20/2020/2016– 2020, w następującym zakresie:

   1. zalecenie odwołania zawodów brydżowych przestaje dotyczyć turniejów klubowych, okręgowych i regionalnych (pod warunkiem stosowania zasad, o których mowa w punkcie 2);
   2. w zawodach, o których mowa w lit. a powyżej, nalicza się punkty klasyfikacyjne.
  2. Zarząd wprowadza zatwierdzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego „Informacje dla organizatorów i zawodników dotyczące wznowienia działalności brydżowej w związku z COVID– 19” (dokument jako załącznik nr 1 do uchwały). Dokument ten stanowi „zasady wewnętrzne” w myśl Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS i wszyscy organizatorzy zobowiązani są do jego stosowania.

  Głosowało 10 członków zarządu – 10 za.

 2. Prezes przedstawił informacje o negocjacjach ze spółdzielnią dotyczące wynajmu lokalu na Polinezyjskiej 10 – ewentualne warunki podpisania umowy. Sala byłaby dla nas doskonałym zapleczem lokalowym do organizacji wszelkiego rodzaju rozgrywek brydżowych oraz WZD. Witold Stachnik i Igor Chalupec zreferowali stan rozmów ze Spółdzielnią Mieszkaniową “Na Skraju”.

  Uchwała nr 30/2020/2016– 2020

  Po zapoznaniu się ze szkicem umowy przesłanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Skraju” Zarząd PZBS zatwierdza proponowane warunki finansowe za wynajem, warunkowo jednorazową opłatę, okres trwania umowy oraz wysokość kaucji, jednak niektóre spośród innych istotnych zapisów nie są możliwe do zaakceptowania. Zarząd PZBS upoważnia Prezydium do wynegocjowania niezbędnych zmian w umowie oraz przygotowania jej do ostatecznego zatwierdzenia przez Zarząd.

  Głosowało 10 członków zarządu – 6 było za, 2 przeciw i 2 się wstrzymało.

  Adrian Bakalarz zgłosił zdanie odrębne.

  1. Nie widzę żadnych uwarunkowań dlaczego PZBS miałby z własnych funduszy pokrywać zadłużenie jakie ciąży na sali przy Polinezyjskiej.
  2. W obecnej sytuacji wiązanie się umową już od najbliższych miesięcy gdzie nie mamy gwarancji, że brydż powróci do gry w realnym świecie, uważam za działanie na szkodę Związku.
  3. Podpisywanie umowy na 5 lat i obarczaniu ją w dużej mierze nowo wybranemu za rok Zarządowi uważam za niewłaściwą decyzję.
  4. Uzależnienie w przyszłości rozgrywanie większość rozgrywek kadrowych od jednej lokalizacji, gdzie nie można grać, spać i jeść w jednym miejscu uważam za bardzo mocno niekomfortowe dla dużej części brydżystów.
  5. Uważam, także, że jest to duży ukłon w kierunku grupy Warszawskich brydżystów, a PZBS jako organizacja powinien dbać o wszystkich członków tak samo.
 3. Prezes zaproponował głosowanie nad wcześniej przedstawionym zarządowi Regulaminem Regionalnych Internetowych Rozgrywek Ligowych

  Uchwała nr 31/2020/2016– 2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin Regionalnych Internetowych Rozgrywek Ligowych.

  Głosowało 10 członków zarządu – 10 za.

 4. W związku ze zmianą warunków współpracy z BBO i z brakiem porozumienia z Grażyną Kościelny, która do tej pory prowadziła turnieje BridgeNET na platformie BBO, Prezes poinformował o zakończeniu z nią współpracy. Planuje przekazanie sędziowania tych turniejów grupie osób, którymi kierować będzie Maria Tomczewska.

 5. Prezes przedstawił propozycję Stanisława Gołębiowskiego zamrożenia rankingu, wzorem wszystkich innych federacji sportowych. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie nad uchwałą.

  Uchwała nr 32/2020/2016– 2020

  Zarząd „zamraża” ranking marcowy do odwołania.

  Głosowało 10 członków zarządu – 4 za, 1 przeciw, 5 wstrzymało się.

  Zdanie odrębne (Artur Wasiak): Wniosek o zamrożenie rankingu nie był poparty żadnym zrozumiałym dla mnie uzasadnieniem. Widzę natomiast argument za kontynuacją regularnego prowadzenia klasyfikacji: niedługo powinny zostać naliczone punkty za sezon ligowy, które spowodowałyby pewne zmiany w rankingu.

 6. W związku z przerwaniem rozgrywek ligowych spowodowanym przez epidemię Covid – 19 Prezes zaproponował głosowanie nad możliwością rozegrania meczów w internecie.

  Uchwała nr 33/2020/2016– 2020

  Zezwala się na rozegranie spotkań barażowych w internecie za obopólną zgodą kapitanów.

  Głosowało 10 członków zarządu – 8 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się.

 7. Zarząd PZBS omówił strategię w związku z planowanym Kongresem WBF i wyborami do EC WBF.

 8. Igor Chalupec poinformował o nowej inicjatywie EBL – organizacji zawodów międzynarodowych w internecie nie tylko dla teamów europejskich, ale również dla teamów spoza Europy. Igor Chalupec zwrócił również uwagę na fakt, że działania EBL i innych organizacji sugerują, że świat brydżowy pogodził się z faktem, że pandemia będzie z nami przez dłuższy czas i organizacje dążą do dostosowania się do nowej rzeczywistości, a nie do przeczekania sytuacji.

 9. Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie.

Poprawiony (środa, 29 lipca 2020 12:45)