Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała Zarządu 71/2020/2016-2020 - organizacja turniejów 11 listopada

Uchwała 71/2020/2016-2020

Zarząd zatwierdza organizację Ogólnopolskiego Turnieju 11 listopada – wyniki zbijane tylko z ośrodków , które organizują turnieje na żywo.

Głosowało 9 członków Zarządu – 7 za, 1 wstrzymał się, 1 przeciw.