Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 1 Zarządu PZBS

23 czerwca, 2021, godz. 15:00 – 17:33

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec , Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski (od 16:47), Kacper Kopka, Tomasz Latos (do 15:40), Przemysław Maliszewski, Ewa Miszewska, Piotr Walczak, Beata Madej – dyrektor biura.

 1. Prezes zaproponował trzyosobowy skład Prezydium i kandydatury Igora Chalupca i Tomasza Latosa na Wiceprezesów. Prezes podkreślił – nawiązując do głosów delegatów na WZD – iż Prezydium powinno działać w sytuacjach wyjątkowych, a decyzje powinny być podejmowane z udziałem całego Zarządu.

  Uchwała nr 1/2021/2021-2025

  Zarząd zatwierdza Igora Chalupca na Wiceprezesa PZBS.

  W głosowaniu tajnym wzięło udział 8 członków Zarządu – 7 za, 1 wstrzymał się.

  Uchwała nr 2/2021/2021-2025

  Zarząd zatwierdza Tomasza Latosa na Wiceprezesa PZBS.

  W głosowaniu tajnym wzięło udział 8 członków Zarządu – 8 za.

 2. Zarząd omówił podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu.

  Uchwała nr 3/2021/2021-2025

  Zarząd zatwierdza następujący podział obowiązków:

  • Marek Michałowski - komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Igor Chalupec – Wiceprezes do spraw finansowych, Skarbnik PZBS, współpraca z zagranicą
  • Jacek Grzelczak – BridgeNET, sprawy sędziowskie, sprawy dyscyplinarne
  • Przemysław Janiszewski – sprawy regulaminowe, Kadra Open
  • Kacper Kopka – brydż młodzieżowy, brydż w internecie
  • Tomasz Latos – współpraca z Parlamentem, Rządem i Spółkami SP
  • Przemysław Maliszewski - sprzęt PZBS, brydż amatorski
  • Ewa Miszewska – brydż kobiecy i mikstowy (w tym obie Kadry), brydż 60+
  • Piotr Walczak – organizacja imprez, Kadra Seniorów.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 7 za.

 3. Prezes zaproponował głosowanie nad wnioskami o organizację Grand Prix Polski Par, zgłoszonymi przez Prezesów Pomorskiego ZBS i Mazowieckiego ZBS. Omówiono także warunki wznowienia cyklu rozgrywek GPP i stwierdzono konieczność dostosowania Regulaminu do obecnej sytuacji. Projekt zmian przedstawi P. Walczak.

  Uchwała nr 4/2021/2021-2025

  Zarząd podjął decyzję o wznowieniu cyklu Grand Prix Polski.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 7 za.

  Uchwała nr 5/2021/2021-2025

  Zarząd zatwierdza organizację Grand Prix Polski Par w Sopocie i Warszawie oraz  Mistrzostw Polski Teamów w Sopocie pod warunkiem udziału minimum 40 teamów.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 7 za.

  Zarząd obliguje organizatorów do przestrzegania Uchwały Zarządu nr 7/2020/2016-2020.

 4. Prezes zaproponował głosowanie nad wnioskiem Prezesa Podkarpackiego ZBS o organizację Internetowych Mistrzostw Polski BAM.

  Uchwała nr 6/2021/2021-2025

  Zarząd zatwierdza organizację Internetowych Mistrzostw Polski BAM w terminie 20-22.08.2021 r, pod warunkiem udziału minimum 40 teamów.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 4 za ( IC, JG, EM, PW), 2 przeciw (PM, KK), 1 wstrzymał się (MM).

 5. Igor Chalupec przedstawił krótko stan spraw w zakresie organizacji WBS Rosenblum 2022 we Wrocławiu i przedstawił wniosek ws. powołania Stanisława Gołębiowskiego na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

  Uchwała nr 7/2021/2021-2025

  Zarząd powołuje Stanisława Gołębiowskiego na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego WBS Rosenblum 2022.

  W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu - 8 za.

 6. Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się online 05.07.2021 r. o godz. 18:00.

 7. Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył zebranie.

Poprawiony (poniedziałek, 28 czerwca 2021 16:03)