Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2022

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2022
Projekt porządku obrad
Lista delegatów
Projekt zmian statutu
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się 4 czerwca 2022 na Polinezyjskiej 10 w Warszawie o godz. 12:00.