Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

OTP** Millenium w Międzyrzeczu im. Czarka Szadkowskiego

REGULAMIN TURNIEJU

(18 lutego 2024r.)

 

1.  Miejsce rozgrywek: Restauracja Tequila, ul. Stoczniowców Gdańskich 1, Międzyrzecz

2.  OTP**  XII  Memoriał Arcymistrza Międzynarodowego Czarka Szadkowskiego  rozgrywany w ramach  cyklu Grand Prix’ 2024  Lubuskiego Związku Brydża Sportowego

3.  Zapisy: 900-950

4.  Wpisowe: 

-  normalne: 60 zł  

-  ulgowe:    50 zł    (66 lat +)  - uczniowie szkół 20 zł

5. Program zawodów: 4 mini sesje po 10 rozdań   - I sesja (1000-1130) ;  II sesja (1140-1300)

-  przerwa 1300-1420

-  III sesja (1420-1540);  IV sesja (1550-1720)

-  zakończenie turnieju – wręczenie nagród 1745

6. Nagrody:

-  finansowe gwarantowane dla najlepszych par: I miejsce 1000zł; II miejsce 700zł; III miejsce  500zł: IV miejsce 300zł 

-  okolicznościowe puchary dla najlepszych zawodników 

-  rzeczowe (dla pary za X m-ce oraz dla najlepszej pary reprezentującej drużynę SBS Instalko Międzyrzecz) 

7. Polityka systemowa:

-  obowiązują przepisy MPB i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS)

-  dopuszcza się otwarcie „2 karo – WILKOSZ – jako słabą dwukolorówkę, z co najmniej jednym    kolorem starszym

-  wprowadza się zakaz blefu otwarciem konwencyjnym

-  karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw 

-  wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny – kol. Stanisław Kietrys (sędzia państwowy)

8.  Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu

9.  Uwagi: 

-  przy nagrodach rzeczowych obowiązuje ich osobisty odbiór, w przypadku braku pary nagroda    rzeczowa przechodzi na następną parę

-  nagrody rzeczowe nie kumulują się (o ich ostatecznym rozdzieleniu decyduje organizator)     

Organizator:    Międzyrzeckie Stowarzyszenie Brydża Sportowego

                                  (komisarz zawodów Andrzej Parmonik – telefon kontaktowy  693683533

 

HISTORIA MEMORIAŁU:

 

 

Data

 

 

 

 

l. par

13.01.2013r.

Ryszard Sakowicz Andrzej Jeleniewski

Andrzej Parmonik Waldemar Kozielewski

Stanisław Koniuszkiewicz Skarbimir Kozar

52

12.01.2014r.

Piotr Walczak Władysław Tomasiak

Zbigniew Halat Krzysztof Rogoziński

Ilya Shpuntou
Kacper Wilczak

61

18.01.2015r

Sławomir Niajko Piotr Siemaszko

Kazimierz Bednarek Jan Marcinkowski

Andrzej Jeleniewski
Ryszard Sakowicz

93

17.01.2016r.

Grażyna Busse Piotr Busse

Tadeusz Kaczanowski
Władysław Tomasiak

Robert Pogorzelski
Janusz Wygowski

72

22.01.2017r.

Łukasz Brede Wojciech Strzemecki

Andrzej Wójcik Radosław Szopiński

Radzisław Oczkowicz
Sebastian Nowak

82

21.01.2018r.

Marek Szukała Andrzej Mazurek

Wojciech Waszkowiak

Stanisław Owczarski

Ryszard Sakowicz
Tadeusz Kaczanowski

65

20.01.2020r.

Grażyna Busse Piotr Busse

Tadeusz Kaczanowski Ryszard Sakowicz

Andrzej Jeleniewski
Marek Szukała

60

19.01.2020r.

Tadeusz Kaczanowski Ryszard Sakowicz

Piotr Klimacki Andrzej Wielowieyski

Andrzej Jeleniewski
Jarosław Wachnowski

60

19.09.2021r.

Leszek Kiczaty Radosław Liskowiak

Andrzej Parmonik
Andrzej Rękosiak

Ryszard Sakowicz
Ryszard Smejda

36

27.03.2022r.

Jerzy Nowak Maciej Sobieralski

Marcin Dobrowolski Anna Maduzia

Jerzy Gurzęda
Jarosław Hilbrecht

48

12.03.2023r.

Andrzej Jeleniewski Sebastian Rawlik

Mirosław Bublewicz Jerzy Nowak

Tomasz Derba
Roman Szlachetka

55

18.02.2024r.