Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała Wydziału Gier

WG PZBS ponownie rozpatrzył odwołanie od decyzji w sprawie meczu finałowego III ligi PTC Pabianice - Ekolog Łódź.
Na podstawie oświadczeń obu zainteresowanych stron i opinii sędziego, WG orzeka, że istniały poważne przesłanki, które poważnie utrudniały lub nawet uniemożliwiły rozegranie meczu brydżowego. Wobec niezdecydowanej postawy sędziego uznajemy prawo jednej z drużyn do odmowy kontynuowania meczu. W związku z tym mecz musi zostać powtórzony. W sprawie rozegranych 10-ciu rozdań, WG większością głosów uznał, że wynik tych rozdań powinien być zaliczony. Skoro sędzia zawodów uznał, choć nie bezpośrednio, racje zawodników odnośnie niedopuszczalnych warunków rozgrywania meczu, mecz należy uznać za przerwany. Zatem dotychczasowy wynik jest zaliczony a pozostałe rozdania uznajemy jako dokończenie rozpoczętego meczu.
 
Wydział Gier.