Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania Zarządu nr 34

 

w dniu 10 kwietnia 2024 r., godz. 15:30; online

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec, Jacek Grzelczak, Kacper Kopka (do 18:00), Przemysław Janiszewski, Przemysław Maliszewski, Piotr Walczak, Beata Madej, Lena Leszczyńska (pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji), Maciej Czajkowski.

Pomiędzy zebraniami 33 i 34 w głosowaniu internetowym zatwierdzono następujące uchwały:

Uchwała nr 26/2024/2021-2025

Zarząd uzupełnia skład zatwierdzony Uchwałą nr 25/2024/2021-2025 o Przemysława Maliszewskiego.

Głosowało 6 członków Zarządu – 6 za (MM, IC, TL, KK, JG, PJ).

Uchwała nr 27/2024/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej 2024.

Głosowało członków 5 Zarządu - 5 za (MM, TL, PJ, PM, PW).

Uchwała nr 28/2024/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin rozgrywek kadrowych U 16.

Głosowało 5 członków Zarządu - 5 za (MM, JG, KK, PJ, PM).

Uchwała nr 29/2024/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin rozgrywek kobiecych.

Głosowało 4 członków Zarządu - 4 za (MM, KK, PJ, PM).

Uchwała nr 30/2024/2021-2025

Zarząd zatwierdza skład Reprezentacji U16 na DMEJ i MŚJ we Wrocławiu.

 • Milena Klimiuk – Dominik Magryś (CKiS Skawina / Przyjaciele Rzeszów)
 • Jakub Michalski – Franciszek Stężała (CKiS Skawina / AZS Uniwersytet Szczeciński)
 • Kacper Kisielewski – Marcel Prokopowicz (CKiS Skawina)

oraz pary rezerwowej:

 • Hubert Ożibko – Armin Wład (WaWa Brydż)

Głosowało 4 członków Zarządu - 4 za (MM, KK, PJ, PM).

Projekt porządku zebrania nr 34

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania,
 3. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 32.
 4. Wykonanie budżetu na 29.02.2024.
 5. Składka dla nowych członków do 19 roku życia.
 6. Powołanie reprezentacji Open, Kobiet, Seniorów i Mikst na DME w Danii.
 7. Ustalenie godziny rozpoczęcia WZD.
 8. Regulamin Komisji Odwoławczej
 9. Sprawy różne.
  • Regulamin MPP Open
  • dopuszczenie par do półfinału MPP Open.
  • pełnomocnictwo dla B. Madej do MSiT
  • Wydział Dyscypliny
  • Komisja odwoławcza WD
  • Regulamin naliczania PKL-i
  • pismo ws jednoosobowej decyzji WG
  • pismo ws liczby awansów do OOM

Ad. 1

Prezes Marek Michałowski stwierdził quorum i otworzył zebranie.

Ad. 2

Piotr Walczak zaproponował, aby porządek obrad uzupełnić o dyskusję na temat Wydziału Dyscypliny, Komisji odwoławczej WD, Regulaminu MPP Open i Regulaminu naliczania PKL-i.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad.

Ad. 3

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z zebrania nr 33.

Ad. 4

Beata Madej zaprezentowała wykonanie budżetu na 29 lutego 2024 roku. Nie ma zagrożeń dla jego prawidłowej realizacji.

Ad. 5

Jacek Grzelczak przedstawił propozycję instruktorów aby rozszerzyć uchwałę nr 71/2019/2016-2020.

Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 6

W związku z poszukiwaniem sponsorów na wyjazd do Buenos Aires Zarząd podjął decyzję o powołaniu na tym zebraniu Reprezentacji Narodowych na wyjazd na ME w Danii.

Ad. 7

Ad. 9

Maciej Czajkowski przypomniał, że MPP Open odbywają się od wielu lat zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Par. Punkt I.4 informuje, że corocznie do każdej kategorii zostanie ogłoszony komunikat organizacyjny, który poda wszystkie niezbędne szczegóły MPP. W chwili obecnej jest ogłoszony na stronie imprezy komunikat, w którym są określone zasady i liczby awansujących par do poszczególnych etapów, przypisane awansom carry-over oraz harmonogram. Przed nami data ostatecznych zgłoszeń do półfinału MPP Open, po których Biuro PZBS ogłosi imienną listę par zakwalifikowanych.

Do biura wpłynęły dwa wnioski o dopuszczenie kilku par do półfinału MPP Open. Jedna para zwróciła się z prośbą o dopuszczenie jej do półfinałów jako ubiegłorocznych medalistów. Przemysław Maliszewski wyraził opinię, że w innych sportach dopuszcza się do półfinałów tylko zwycięzców, a nie wszystkich medalistów, Zarząd ten wniosek odrzucił.

Drugi wniosek był prośbą o dopuszczenie do półfinałów ze względu na niemożliwość uczestniczenia w eliminacjach. Po dyskusji Zarząd podjął decyzję o sprawdzeniu ważkości niemożności udziału w eliminacjach.

Beata Madej przedstawiła prośbę o udzielenie jej pełnomocnictwa do składania wniosków do MSiT, które ułatwi pracę biura w kwestii składania dokumentów do MSiT.

Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Marek Michałowski, Igor Chalupec i Przemysław Maliszewski przeprowadzili bardzo wiele rozmów z potencjalnymi kandydatami na to stanowisko Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny.

Przemysław Maliszewski poinformował, że w trakcie Mistrzowskiej Majówki otrzyma ostateczną decyzję od osoby, która podjęła się pełnienia tej funkcji.

W sprawie powołania Komisji Odwoławczej WD biuro wysłało email do wszystkich Prezesów WZBS-ów z prośbą o podanie nazwisk kandydatów do Komisji, odpowiedziało tylko dwóch Prezesów.

Maciej Czajkowski poinformował o zaawansowanych pracach nad Regulaminem Kadry Open. Prace nad Regulaminem Klasyfikacyjnym są znacznie utrudnione. Ponad półtora roku temu do wszystkich członków Zarządu został wysłany list określający cztery możliwe drogi zmian Regulaminu. Niestety, nikt nań nie odpowiedział, a prowadzenie równolegle prac nad czteroma Regulaminami nie ma żadnego sensu. W związku z tym Marek Michałowski zlecił powtórzenie maila, aby każdy z członków Zarządu mógł zastanowić się nad kierunkami rozwoju Regulaminu, po czym zaproponował, aby temat ten był kontynuowany na kolejnym zebraniu.

Zarząd zobowiązał biuro do uzyskania wyjaśnienie z WG w sprawie jednoosobowej decyzji.

Pismo ws awansów do OOM zostało wycofane z powodu wyjaśnienia sytuacji.

Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się online na 13 maja (poniedziałek) 2024 od godz. 15:30

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku zebrania i je zakończył.