Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski 2024

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski (IndMP) mają na celu wyłonienie indywidualnych mistrzów i wicemistrzów Polski.
 2. W IndMP mogą wystartować zawodnicy będący członkami PZBS lub innej federacji brydżowej.
 3. Organizatorem IndMP jest Fundacja I Love Bridge.
 4. IndMP odbędą się w dniach 25-27.06 podczas 67. Kongresu w Sławie Śląskiej zgodnie z opublikowanym harmonogramem.
 5. Zgłoszenia do 19 czerwca na stronie pzbs.pl. Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane na listę rezerwową.
 6. Wpisowe wynosi 60 zł dla członków PZBS przy wpłacie na konto PZBS do 19 czerwca 2024 r. (konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692); 80 zł przy wpłacie na miejscu rozgrywek; 50zł dla członków PZBS z przysługującymi ulgami (do 19 czerwca), 70zł po tej dacie. Wpisowe do półfinału lub finału wynosi 60 zł od osoby (nie ma zniżek)
 7. Na sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania aktualnych wyników. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego
 9. W IndMP mają zastosowanie: MPB’17, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy regulamin.

II. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. IndMP będą obliczane na zapis maksymalny. Finał zostanie rozegrany przy użyciu zasłon stolikowych
 2. IndMP zostaną rozegrane w trzech etapach:
  • otwarte eliminacje (wtorek 25 czerwca godz. 10:00, ok. 30 rozdań)
  • półfinał (środa 26 czerwca godz. 9:30, ok. 30 rozdań)
  • finał (czwartek 27 czerwca godz. 9:30, ok. 30 rozdań)
 3. Do eliminacji zawodnicy zostaną rozstawieni wg najnowszego rankingu PZBS.
 4. Z eliminacji do półfinału awansuje 44 zawodników i zalicza się im 50% wyniku, przeliczając na wynik możliwy do zdobycia w półfinale (czyli eliminacje liczą się jak jedna z trzech sesji półfinału). Półfinał zostanie rozegrany wg rozstawienia po eliminacjach.
 5. Do finału awansuje najlepszych 28 zawodników z półfinału. Z półfinału do finału zalicza się 50% wyniku, przeliczając na wynik możliwy do zdobycia w finale (czyli wynik z półfinału liczy się jak jedna z trzech sesji finału).
 6. W przypadku startu w Mistrzostwach mniej niż 60 zawodników sędzia główny może odpowiednio dostosować i ogłosić odmienne zasady rozgrywania i awansów do poszczególnych etapów oraz zasady naliczania c/o.
 7. O kolejności w przypadku miejsc dzielonych decydują:
  • wyższy wynik w danej fazie turnieju,
  • wyższa suma punktów z maksowania rozdań rozegranych na tej samej linii w danej fazie turnieju,
  • wyższy zapis sumaryczny w danej fazie turnieju,
  • losowanie.
 8. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio mistrza i wicemistrzów Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary. Ponadto organizator zapewnia nagrody finansowe.
 9. Przez organizatora będzie przygotowana karta konwencyjna z systemem Wspólny Język, który będzie systemem zalecanym, ale nie obowiązkowym.
 10. Nie alertuje się żadnej zapowiedzi, oprócz sytuacji, gdy spotka się para grająca ze sobą na co dzień.

III. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do WG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.