Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania Zarządu nr 35

w dniu 13 maja 2024 r., godz. 15:30; online

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec, Jacek Grzelczak, Kacper Kopka, Przemysław Janiszewski, Przemysław Maliszewski, Piotr Walczak, Beata Madej, Lena Leszczyńska (pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji), Maciej Czajkowski (od 17:40).

Pomiędzy zebraniami 34 i 35 w głosowaniu internetowym zatwierdzono następujące uchwały:

Projekt porządku zebrania nr 35

Ad. 1

Prezes Marek Michałowski stwierdził quorum i otworzył zebranie.

Ad. 2

Zarząd zatwierdził porządek zebrania.

Ad. 3

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z zebrania nr 34.

Ad. 4

Marek Michałowski zaprezentował wykonanie budżetu na 31 marca 2024 roku. Nie ma zagrożeń dla jego prawidłowej realizacji.

Ad. 5

Marek Michałowski przedstawił proponowany porządek WZD 2024.

Ad. 6

W związku z problemem utworzenia Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej – brak chętnych - Przemysław Maliszewski przygotuje propozycję zmiany §14 w Regulaminie Dyscyplinarnym.

Ad. 7

Przemysław Maliszewski przedstawił propozycję Aleksandry Jarosz na Przewodniczącą Wydziału Dyscypliny, która wyraziła zgodę na objęcie tej funkcji.

Po dyskusji Marek Michałowski zarządził założenie głosowania tajnego.

Ad. 8

Marek Michałowski przedstawił prośbę rodziców o możliwość gry zawodników U16 w Reprezentacji Niemiec w DMEJ. Przepisy WBF umożliwiają zmianę barw narodowych bez obowiązku karencji. Udział tych zawodników w DMEJ pozwoli im na nabranie bezcennego doświadczenia.

Ad. 9

Marek Michałowski przedstawił wniosek selekcjonera Juniorek U26 o powołanie na DMEJ i MŚJ i zarządził głosowanie.

Ad. 10

Beata Madej przedstawiła umowę z Pol Perfect i Empik, Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 11

Lena Leszczyńska przedstawiła propozycję kontynuacji rozmów ws informatyzacji związku z dwoma oferentami.

Ad. 13

 • Marek Michałowski poinformował o złożeniu wniosków o dofinansowanie zawodów juniorskich we Wrocławiu do MSiT, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

  15 maja 2024 Marek Michałowski i Igor Chalupec spotykają się w Poznaniu celem podpisania umów z MPT i Miastem Poznań.

 • Marek Michałowski poinformował, że wyznaczona przez Zarząd 3 osobowa komisja przeprowadziła rozmowy ze sponsorami reprezentacji na WBG w Buenos Aires. Jedna umowa już jest podpisana, wkrótce zostaną podpisane 2 kolejne. Szukamy nadal sponsorów dla Reprezentacji Kobiet. Wierzymy w to, że wszystkie 4 reprezentacje pojadą na WBG.
 • Marek Michałowski przedstawił pismo S. Gołębiowskiego ws Regulaminu Eliminacji do OOM.

  W czasie kiedy ten regulamin był konsultowany i zatwierdzany przez Zarząd, był on zaakceptowany przez większość instruktorów.

  Zgodnie z zaleceniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jeżeli Zarząd zatwierdził regulamin to ma obowiązek go przestrzegać. W przypadku zauważonych błędów poprawki również muszą być przegłosowane w regulaminie (po rozpoczęciu rozgrywek nie zmieniamy regulaminu). Marek Michałowski zaproponował aby rozpocząć jak najwcześniej prace nad nowym regulaminem.

  Igor Chalupec zaproponował rozważenie możliwości rezygnacji z eliminacji, które w obecnej formie wywołują wiele konfliktów w środowisku i nie służą optymalnej selekcji finalistów.

Ad. 12

Maciej Czajkowski pokrótce omówił kwestie Regulaminu Klasyfikacyjnego. Pomysł oddalenia od siebie progów na kolejne szczeble WK nie spotkał się wśród członków Zarządu z uznaniem, zwłaszcza jeśli chodzi początkowe WK. Pojawiły się głosy, że Regulamin Klasyfikacyjny ma swoją rolę, lecz należy odejść od rozstawień do turniejów według WK tylko należy rozstawiać wg Rankingu. Należy ponownie zająć się kwestią reformy Regulaminu.

Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się online na 13 czerwca 2024 od godz. 15:30

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku zebrania i je zakończył.