Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Kadra Kobiet

Spis treści
Kadra Kobiet
Zgłoszone pary
Harmonogram I etapu

Regulamin Kadry Kobiet 2020 

Regulamin Kadry Kobiet

 

I. Informacje podstawowe

 1. Podstawowym celem rozgrywek kadry kobiecej jest budowa szerokiego zaplecza na przyszłość oraz przygotowanie i szkolenie wybranychzawodniczek do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w najbliższych latach.
 2. Organizatorem rozgrywek jest PZBS.
 3. Rozgrywki są otwarte dla wszystkich par kobiecych, w których każda z zawodniczek:
  1. jest obywatelem Polski, lub też nie jest obywatelem Polski, ale uzyskała zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo,
  2. spełnia warunki Eligibility Code EBLWBF,
  3. jest zrzeszona w PZBS w roku 2020,
  4. spełnia wymogi Karty Reprezentanta i deklaruje gotowość do przyjęcia jej postanowień,
  5. nie jest obarczona innymi przesłankami uniemożliwiającymi reprezentowanie Polski na zawodach międzynarodowych lub też poinformowała o takich przesłankach i uzyskała zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo.
 4. Kwalifikacje prowadzone będą w następujących etapach:
  1. Kadra Kobiet (KK) – kryterium parowe na IMP-y (z przeliczeniem na VP lub bez przeliczenia, w zależności od systemu rozgrywek);
  2. Szeroka Reprezentacja – udział w zawodach, sparingi i szkolenia, program uzgodniony z selekcjonerem reprezentacji kobiecej, zwanym dalej Kapitanem.
 5. Szczegółowy system rozgrywek, harmonogram oraz zasady obliczania wyników będą ogłoszone w oddzielnym komunikacie po zamknięciu listy zgłoszeń.

II. Kadra Kobiet

 1. Rozgrywki KK będą prowadzone w dniach 8-10.05.2020 r. Miejsce rozgrywek zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.
 2. Rozgrywki odbędą się jeżeli zgłosi się co najmniej 16 par.
 3. W terminie do 31.03.2020 r. uczestniczki:
  1. dokonują zgłoszenia drogą elektroniczną na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  2. wnoszą opłatę startową w wysokości 120 zł od zawodniczki na konto PZBSz dopiskiem: “KK 2020”.
 4. Planuje się rozegranie ok. 120 rozdań.
 5. Awans do Szerokiej Reprezentacji uzyskują trzy pary: dwie pary zajmujące miejsce 1, 2 oraz jedna para wybrana przez Kapitana spośród pozostałych par uczestniczących w KK.
 6. Zwycięska para KK ma zagwarantowany udział na koszt PZBS w ME 2020 Par Kobiet w Portugalii lub WBG 2020 Par Kobiet we Włoszech (decyzja Kapitana). Nagroda przyznawana jest w przypadku udziału minimum 20 par.
 7. W KK nie uczestniczą zawodniczki aktualnej reprezentacji.

III. Szeroka Reprezentacja

 1. Szeroką Reprezentację stanowi 6 par: 3 pary z aktualnej reprezentacji oraz 3 pary z KK.
 2. Pary z Szerokiej Reprezentacji realizują program szkoleniowy i startowy uzgodniony z Kapitanem, dobrany indywidualnie dla poszczególnych par.
 3. W razie zmniejszenia się składu Szerokiej Reprezentacji Kapitan wedle własnego uznania powołuje zawodniczki na zwolnione miejsca.
 4. Zawodniczka może zostać usunięta z Szerokiej Reprezentacji, jeśli nie przestrzega zapisów Karty Reprezentanta PZBS lub występuje wyraźny konflikt zawodniczki związany z uczestnictwem w innych zawodach (kadrach/Szerokich Reprezentacjach), lub nie reprezentuje odpowiedniego poziomu sportowego. Decyzję o usunięciu podejmuje Zarząd PZBS na wniosek Kapitana.
 5. Spośród Szerokiej Reprezentacji Kapitan wybiera i przedstawia Zarządowi PZBS propozycję trzech par do reprezentacji Polski. Ostateczną decyzję o składzie reprezentacji podejmuje Zarząd PZBS.

IV. Przepisy końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Rozgrywki KK są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.
 3. Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych zgodnych z wymaganiami WBF w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów. Karty konwencyjne par Szerokiej Reprezentacji muszą być sporządzone w językuangielskim.
 4. Wydział Gier PZBS rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu, a Zarząd PZBS podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. W sytuacjach niecierpiących zwłoki decyzje, o których mowa w zdaniu poprzednim, może podjąć Kapitan w porozumieniu z Prezesem Zarządu PZBS. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS rozstrzyga sędzia główny.
 5. PZBS może powołać arbitra do rozpatrywania odwołań od decyzji sędziowskich i w takiej sytuacji Procedurę odwoławczą stosuje się odpowiednio. W przeciwnym razie odwołania od decyzji sędziowskich rozpatruje sędzia główny.
 6. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.