Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

1. Kongres Brydżowy pamięci Andrzeja Mera

Data i miejsce zawodów:

22-23 października 2011

Kiermusy koło Tykocina
http://www.kiermusy.com.pl/

Nocleg za śniadaniem w cenie ok. 90 PLN

Ograniczona liczba miejsc do 70 par i 140 zawodników. 

Wymagana wcześniejsza rejestracja! (patrz regulamin)

Program

 

Sobota 22 października

10.30 – turniej par cav o Puchar Dyrektora TVP Białystok

15.30 – obiad 

17.30 – turniej indywidualny o Puchar Prezesa Podlaskiego ZBS 

           – ognisko 

Niedziela 23 października

10.00 – turniej par na maxy o Puchar Prezesa Radia Białystok; (4 x 10) GPW 2011

           – obiad po 2-ch mini sesjach

18.00 – wręczenie nagród

Regulamin

I. Założenia ogólne

1.Organizatorem I Kongresu Brydżowego pamięci Andrzeja Mera jest Podlaski Związek Brydża Sportowego.

2.Kongres odbędzie się 22-23 października 2011 w Kiermusach koło Tykocina.

3.Kongres jest imprezą typu non-profit.

4.Podczas Kongresu mają zastosowanie: Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

II. Warunki uczestnictwa

5.Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (70 par lub 140 zawodników) niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Zapisy przed turniejami możliwe tylko w przypadku zarejestrowania się mniejszej ilości zawodników.

III. Rejestracja i opłata startowa

6. Rejestracja następuje w momencie wpłaty opłaty startowej na konto Podlaskiego Związku Brydża Sportowego PKO SA O/B-stok 43 124052 111111 0000 49191721 w tytule wpłaty należy wpisać kogo dotyczy i jakiego turnieju. Decyduje kolejność wpłat. Organizator ma prawo odmowy rejestracji bez podania przyczyny.

7. Aktualna lista zarejestrowanych zawodników będzie opublikowana na stronie http://pdlzbs.mgmnet.pl

8. Opłata startowa do turnieju indywidualnego i na impy wynosi:

 - normalna – 40,-

 - PZBS – 30,-

 - ulgowa – 20,-

do turnieju na maxy odpowiednio 50,- ; 40,- i 30,-

IV. Nagrody

9. Pieniężne: minimum 75% wpisowego w tym 45% na bieżące i 30% na długofalowe.
    Rzeczowe: minimum 10000 PLN

10. W przypadku jednakowej liczby PDF o kolejności decyduje:

 - indywiduel

 - turniej na maxy

 - turniej na impy

 - losowanie

V. Zapisy końcowe

11. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 13 stycznia 2014 09:21)