Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania Zarządu nr 2

w dniu 5 lipca 2021r, godz. 18:00 -22:38

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec , Tomasz Latos (od 18:04 do 19:50), Ewa Miszewska, Jacek Grzelczak, Przemysław Maliszewski, Piotr Walczak, Kacper Kopka, Przemysław Janiszewski , Olech Bestrzyński – członek Komisji Rewizyjnej, Lena Leszczyńska (od 20:03), Beata Madej – dyrektor biura.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 1.
 3. Omówienie uchwały nr 17 WZD z dnia 19.06.2021 r.
 4. Omówienie przez poszczególnych członków zarządu zakresów ich obowiązków (plan działania, współpraca z komisjami).
 5. Omówienie zmian dotyczących Regulaminu GPPP na okres pandemii.
 6. Przeniesienie terminu Vilnius CUP i zatwierdzenie organizacji GPPP.
 7. Zatwierdzenie organizacji GPPP w Starachowicach.
 8. Zatwierdzenie organizacji GPPP w Stargardzie.
 9. Zatwierdzenie organizacji GPPP w Poznaniu.
 10. Podjęcie decyzji w sprawie przesunięcia terminu zaległego zjazdu I ligi N.
 11. Propozycja zmiany uchwały -zmniejszenie limitu na Mistrzostwa Polski Teamów i Mistrzostwa Polski Teamów BAM.
 12. Zatwierdzenie składu Komisji Regulaminów.
 13. Rozpatrzenie wniosku selekcjonera kadry open o powołaniu teamu selekcjonera i podjęcie uchwały.
 14. Propozycja Ewy Miszewskiej dotycząca trybu powołania nowej Rady Zawodniczej.
 15. Rozpatrzenie propozycji Piotra Zatorskiego organizacji Final Four w Gdańsku.
 16. Podjęcie decyzji o miejscu rozgrywania i filmowaniu supermeczu.
 17. Rozpatrzenie wniosku Komisji Etyki o anulowanie decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania.
 18. Wolne wnioski.
Ad 1.

Zarząd zatwierdził porządek obrad.

Ad 2.

Zarząd zatwierdził protokół z zebrania nr 1.

Ad 3.

Omówiono stosowanie uchwały nr 17 WZD. w wyniku dyskusji potwierdzono, że pomimo ze zmiana statutu nie została formalnie zatwierdzona, informacja o sposobie głosownia będzie publikowana,

Ad 4.

Marek Michałowski przekazał, że sprawami komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej będzie zajmować się Lena Leszczyńska. W najbliższym czasie zostanie przygotowana strategia tej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem Rosenbluma.

Igor Chalupec zaproponował likwidację Komisji Finansowej i Zagranicznej.

Przemysław Maliszewski uważa, że konieczne są uregulowania dotyczące zasad wynajmu sprzętu. Pierwsze kroki zostały już poczynione, biuro wydało sprzęt na podstawie „Umowy powierzenia”, Zostały przygotowane już umowy z sędziami, którzy dysponują sprzętem na stałe. Przemysław Maliszewski zaproponował, aby powołać Komisję ds. brydża amatorskiego oraz powołać Małgorzatę Maruszkin na Pełnomocnika ds. Brydża 60+.

Ewa Miszewska zaproponowała przygotowanie koncepcji zbudowania szerokiego zaplecza kadry kobiet, rozpoczęcia szkolenia i zorganizowania w przyszłym roku Mistrzostw Polski Kobiet na maksy. Komisja Etyki wymaga powiększenia składu.

Przemysław Janiszewski omawiając problematykę Komisji Regulaminowej zaproponował, aby w jej składzie znalazły się osoby z różnych środowisk.

Ad 5.

Przemysław Janiszewski zaproponował wznowienie cyklu GPPP ze zmienioną formułą na czas pandemii zakończonego Finałem.

Uchwała nr 8/2021/2021-2025

Zarząd wznawia rozgrywki w cyklu GPPP zaliczając rozegrane do tej pory turnieje eliminacyjne (Bolesławiec, Wilno, Stargard/Tarnów, Elbląg), finał będzie rozegrany na podstawie obowiązującego regulaminu jeszcze w tym roku.

Jeżeli w cyklu będzie rozegranych 8 turniejów, to do klasyfikacji długofalowej zaliczonych będzie 5 najlepszych turniejów.

Jeżeli w cyklu będzie rozegranych 9 - 10 turniejów, to do klasyfikacji długofalowej zaliczonych będzie 6 najlepszych turniejów.

Jeżeli w cyklu będzie rozegranych 11 - 12 turniejów, to do klasyfikacji długofalowej zaliczonych będzie 7 najlepszych turniejów.

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za (MM, IC, TL, JG, PJ, KK, PM, EM, PW).

Ad 6.

Piotr Walczak przedstawił prośbę organizatorów przeniesienia Vilnius Cup na termin późniejszy oraz zarekomendował przyznanie rangi GPPP.

Uchwała nr 9/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza zmianę terminu Vilnius Cup na 1- 3.10.2021 r.

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za (MM, IC, TL, JG, PJ, KK, PM, EM, PW).

 

Uchwała nr 10/2021/2021-2025

Zarząd przyznaje turniejowi w Wilnie (3.10.2021 r.) rangę GPPP 2019/2021.

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za (MM, IC, TL, JG, PJ, KK, PM, EM, PW).

Ad 7.

Piotr Walczak zarekomendował przyznanie rangi GPPP turniejowi w Starachowicach.

Uchwała nr 11/2021/2021-2025

Zarząd przyznaje turniejowi w Starachowicach (17.10.2021 r.) rangę GPPP 2019/2021.

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za (MM, IC, TL, JG, PJ, KK, PM, EM, PW).

 

Ad 8.

Piotr Walczak zarekomendował przyznanie rangi GPPP turniejowi w Stargardzie.

W związku z niską frekwencją w poprzednich latach Zarząd postanowił przegłosować ten wniosek internetowo, sprawdzając wcześniej ilość par biorących udział w GPPP w Stargardzie na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Ad 9.

Piotr Walczak zarekomendował przyznanie rangi GPPP turniejowi w Poznaniu.

Uchwała nr 12/2021/2021-2025

Zarząd przyznaje turniejowi w Poznaniu (26.09.2021 r.) rangę GPPP 2019/2021.

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za (MM, IC, TL, JG, PJ, KK, PM, EM, PW).

Ad 10.

Piotr Walczak przedstawił propozycję przesunięcia terminu zaległego zjazdu I ligi N.

Uchwała nr 13/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza zmianę terminu zaległego zjazdu ligi 1 N na 18-19.09.2021

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za (MM, IC, TL, JG, PJ, KK, PM, EM, PW).

Ad 11.

Przemysław Janiszewski zaproponował zmniejszenie limitu w Mistrzostwach Polski Teamów BAM i Mistrzostwach Polski Teamów biorąc pod uwagę frekwencję w poprzednich latach.

Uchwała nr 14/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza zmniejszenie limitu do 32 teamów w Mistrzostwach Polski Teamów BAM i Mistrzostwach Polski Teamów.

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za (MM, IC, TL, JG, PJ, KK, PM, EM, PW).

Ad 12.

Przemysław Janiszewski zaproponował skład Komisji Regulaminowej.

Uchwała nr 15/2021/2021-2025

Zarząd powołuje Komisję Regulaminową w składzie: Przemysław Janiszewski – przewodniczący, Ewa Miszewska, Stanisław Gołębiowski, Przemysław Gałek, Maciej Dąbrowski, Artur Wasiak.

Głosowało 9 członków Zarządu – 8 za (MM, IC, TL, PJ, KK, PM, EM, PW), 1 przeciw (JG).

 

Ad 13.

Przemysław Janiszewski przedstawił wniosek selekcjonera kadry open o powołaniu teamu selekcjonera, przyznaniu PM za Kadrę Open oraz rozegranie Kadry Narodowej II jako Supermeczu pomiędzy teamem selekcjonera, a zwycięzcą Kadry Narodowej I. Marek Pietraszek przypomniał, że aktualny regulamin określa zwycięską reprezentację z Bermuda Bowl jako reprezentację kraju w kolejnej imprezie mistrzowskiej. Chcąc jednak zapewnić sportowe warunki rywalizacji postanowiono rozegrać Supermecz, który zostanie rozegrany na dystansie 10 składek, 16 rozdań każda. Igor Chalupec zaproponował, aby umożliwić selekcjonerowi zbudowanie własnego teamu. Marek Pietraszek przedstawił propozycję zbudowania teamu złożonego z Szerokiej Reprezentacji Polski – ok. 8 par. Przemek Janiszewski wyraził opinię, że Zarząd powinien umożliwić selekcjonerowi wybór reprezentacji spośród 6 par biorących udział w Supermeczu.

Po dyskusji Prezes zarządził głosowanie.

Uchwała nr 16/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza skład teamu selekcjonera: Jacek Kalita – Michał Nowosadzki, Grzegorz Narkiewicz – Krzysztof Buras, Bartosz Chmurski – Piotr Tuczyński.

Głosowało 8 członków Zarządu – 5 za (MM, PJ, KK, PM, PW), 2 przeciw (JG, EM), 1 wstrzymał się (IC).

 

Uchwała nr 17/2021/2021-2025

Z uwagi na niejasności pomiędzy regulaminami rozgrywek kadrowych, Zarząd zatwierdza przyznanie 1,5 PM dla zwycięzców Kadry Narodowej I, 1 PM dla teamu zajmującemu II miejsce, 0,5 PM dla teamu z III i IV miejsca. Zwycięzcy Supermeczu otrzymują 2 PM.

Głosowało 8 członków Zarządu – 6 za (MM, IC, PJ, KK, EM, PW), 2 wstrzymało się (JG, PM).

 

Uchwała nr 18/2021/2021-2025

Zarząd powierza selekcjonerowi Kadry Open prawo wyboru, w oparciu o wyniki Supermeczu, na eliminacje do Bermuda Bowl teamu wybranego spośród 6 par biorących udział w Supermeczu.

Głosowało 8 członków Zarządu – 6 za (MM, IC, JG, PJ, KK, PW), 1 przeciw (EM), 1 wstrzymał się (PM).

 

Ad 14.

Ewa Miszewska przedstawiła projekt wyborów do Rady Zawodniczej, zgłosiło się już dwóch kandydatów, i zwróciła się do Zarządu o akceptację Jej projektu.

Uchwała nr 19/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza tryb wyborów Rady Zawodniczej zaproponowany przez Ewę Miszewską.

Głosowało 8 członków Zarządu – 8 za (MM, IC, JG, PJ, KK, PM, EM, PW).

 

Ad 15.

Piotr Walczak przedstawił propozycję Piotra Zatorskiego zorganizowania Final Four w Gdańsku. Wyraził poparcie dla tego pomysłu. Po dyskusji ustalono, że Beata Madej przygotuje kosztorys organizacji FF w Warszawie, aby porównać je z kosztami przedstawionymi przez Piotra Zatorskiego. Decyzja będzie podjęta w głosowaniu internetowym.

Ad 16.

Przemysław Maliszewski przedstawił propozycję Kuby Wojcieszka filmowania i komentowania Supermeczu. Przemysław Maliszewski zwrócił się do Zarządu o akceptację tej propozycji. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po sprawdzeniu oferty.

Ad 17.

Jacek Grzelczak przedstawił odwołanie Komisji Etyki od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.

Uchwała nr 20/2021/2021-2025

Zarząd podejmuje decyzję o wznowieniu postępowania dyscyplinarnego.

Głosowało 8 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, PJ, KK, PM, EM, PW), 1 wstrzymał się (JG).

 

Ad 18.

Przemysław Maliszewski przedstawił propozycję dopuszczenia do gry „opiekuna”, który nie straciłby uprawnień do gry w swojej lidze, w ligach okręgowych w celu przyciągnięcia nowych członków w szeregi PZBS. Zarząd postanowił kontynuować dyskusję na kolejnym posiedzeniu.

Piotr Walczak zarekomendował przyznanie rangi GPPP turniejowi w Krakowie.

Uchwała nr 21/2021/2021-2025

Zarząd przyznaje turniejowi w Krakowie (28.11.2021 r. ) rangę GPPP 2019/2021.

Głosowało 8 członków Zarządu – 8 za (MM, IC, JG, PJ, KK, PM, EM, PW).

 

Następne zebranie zostało ustalone na 19.08.2021 r. godz. 17:00.

Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył zebranie.