Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 26/2021/2021-2025 - lokalizacja Supermeczu

Uchwała nr 26/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza biuro PZBS na lokalizację Supermeczu.


Głosowało 7 członków - 7 za.