Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 28/2021/2021-2025 - Pełnomocnik ds Brydża 60+

Zarząd zatwierdza Małgorzatę Maruszkin na Pełnomocnika ds Brydża 60+

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5 członków Zarządu - 5 za.