Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Stanowisko Zarządu PZBS w sprawie Eliminacji do WTC i ECC

Zarząd PZBS przedyskutował okoliczności eliminacji do Mistrzostw Świata Bermuda Bowl w kategorii Open. Zarząd PZBS rozumie przesłanki decyzji polskich reprezentantów, którzy nie przystąpili do meczu z reprezentacją Włoch. Zdaniem Zarządu PZBS ścisłe przestrzeganie zasad etycznych oraz konsekwentne i jednoznaczne eliminowanie i napiętnowanie zachowań z nimi sprzecznych jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju brydża sportowego. Zadanie to powinno być priorytetem dla wszystkich krajowych i międzynarodowych organizacji brydżowych.