Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 44/2021/2021-2025 - GPPT w Szczecinie

Zarząd przyznaje rangę GPPT turniejowi OTT w Szczecinie 23.10.2021 r. 
 
Głosowało 7 członków Zarządu - 5 za (MM, PM, EM, KK, PW), 1 przeciw (JG), 1 wstrzymał się (IC).

Poprawiony (środa, 13 października 2021 15:01)