Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 48/2021/2021-2025 - brydż młodzieżowy

Zarząd zatwierdza Jacka Grzelczaka jako Członka Zarządu odpowiedzialnego za brydża młodzieżowego.
Głosowało 6 członków Zarządu - 4 za, 2 wstrzymało się.