Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 55/2022/2021-2025- skład Reprezentacji Mikstowej na DME Madera

Zarząd powołuje do Reprezentacji Mikstowej na DME na Maderze pary:

Ewa Sobolewska - Krzysztof Buras

Natalia Sakowska - Piotr Butryn

Sabina Grzejdziak - Igor Grzejdziak

pary rezerwowe:

Zuzanna Moszczyńska - Artur Wasiak

Dominika Ogłoblin - Rafał Marks.

Głosowało 8 członków zarządu - 6 za (MM, IC, TL, EM, KK, PJ), 2 - przeciw (JG, PM).